Menu Zavřeno

Výsledky přijímacího řízení na osmiletý obor

Přijatí žáci odevzdají zápisový lístek do 5 pracovních dní.

Nepřijatí uchazeči si mohou požádat o nové rozhodnutí o přijetí a bude jim vyhověno, pokud některý z přijatých uchazečů školu vyrozumí, že nenastoupí nebo přijatý uchazeč neodevzdá zápisový lístek.

Mgr. Markéta Lorenzová

Pořadí G8 (PDF)