AKTUALITY

O škole O ŠKOLE Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

Bakaweb BAKAWEB Pro veřejnost PRO VEŘEJNOST E-learning

E-LEARNING

Kontakt KONTAKT Plasy PLASY  logopochod
Řád Studentské rady

 

Studentská rada (dále jen SR) je sdružení studentů, které nominují jako své zástupce jednotlivé třídy. Každá třída má právo zvolit si dva své zástupce, kteří budou členy SR. Na jednání studentů může docházet ještě třetí žák třídy. Účast na SR není povinná, ale doporučuje se. Studenti mohou předkládat své nápady ředitelství školy, ale také informovat své spolužáky o projednávaných tématech a událostech ve škole.

 

Vedení SR- Předseda SR je vybrán odstupujícím předsedou, musí být schválen  účastníky SR. Jeho zástupcem je místopředseda, kterého si sám vybere. Ten však musí být také schválen SR.  Do vedení SR může být zvolen každý její člen, který s ní má minimálně jednoletou zkušenost.

 

Odvolání vedení SR- Předseda a místopředseda mohou být odvoláni po udání pádného důvodu nadpoloviční většinou zástupců tříd (7 z 12 členů rady) během zasedání SR. Místopředseda může být navíc odvolán předsedou rady.

 

Povinnosti vedení SR- Úkolem předsedy SR je vést toto setkání studentů a informovat studenty o událostech ve škole. Po každé radě musí napsat zprávu, ve které budou všechna projednávaná témata. Tuto zprávu musí odevzdat vedení školy pro informaci.

 

Úkolem místopředsedy rady je zastupovat předsedu v jeho nepřítomnosti, přejímá tak jeho práva a povinnosti.

 

Práva vedení SR-  Předseda nebo jeho zástupce má možnost vyloučit člena studentské rady, pokud udá pádný důvod.

 

Hlasování- Pokud dojde k hlasování, mohou se ho účastnit jen dva zástupci každé třídy. Třetí hlasovat nesmí. Projednávaný návrh je přijat, pokud je pro nadpoloviční většina zástupců.

 

Povinnosti členů- Každý student na SR musí hájit zájmy své třídy, domova mládeže a hlavně zájmy všech studentů školy.

 

Práva členů- Právem všech členů SR je možnost vyjádřit se k projednávaným školním záležitostem a předložit vlastí nápady a připomínky.