AKTUALITY

O škole O ŠKOLE Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

Bakaweb BAKAWEB Pro veřejnost PRO VEŘEJNOST E-learning

E-LEARNING

Kontakt KONTAKT Plasy PLASY  logopochod
Plasy

 

Stručně o městě

Stopy lidského osídlení v Plasích známe již z období halštatského (700 let př. n. l.- nález zásobnice Za vápenkou), období halštatsko-laténského (500 let př. n. l.- stopy sídliště objevené při kopání základů školy v roce 1933) a období slovanského (7. století - nálezy u lomanské cesty z roku 1933). Avšak dějiny Plas jsou po 640 let především spjaty s cisterciáckým klášterem. Jde o historii obsáhlou, zajímavou a možná dosud nedoceněnou z hlediska přínosu pro českou kulturu.


V malebné krajině, 25 kilometrů severně od Plzně, se nachází perla barokní architektury - komplex bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích. Jeho kořeny sahají do roku 1144, kdy tehdejší kníže, pozdější král Vladislav I., vydal zakládající listinu pro klášter. Z původní středověké dispozice se dochovaly pouze fragmenty, jelikož celý klášter byl vypálen husity v roce 1421. Současnou monumentální podobu získal areál barokní přestavbou v letech 1661 až 1739, na které se podíleli především stavitelé J. B. Mathey (prelatura, sýpka) a J. B. Santini (konvent). V roce 1785 byl výnosem císaře Josefa II. klášter zrušen a přešel do správy "Náboženského fondu". Poslední stavební úpravy byly realizovány v 19. století tehdejším kancléřem K.W.L.P. Metternichem, který celé panství zakoupil v roce 1824. Od roku 1945 spravuje významnou část bývalých klášterních budov stát.


V budově konventu, která patří k typickým zástupcům barokní gotiky v Čechách a celá je založena na dubových pilotách v bažinaté půdě, je umístěna stálá expozice, která představuje právě barokní architekturu a umění (15 velkoplošných fresek po trase - autoři Kramolín, Pink, kaple, ambitové chodby, knihovní sál). Celou tuto trasu doplňuje expozice lékárenství, která navazuje na bohatou tradici lékárenství v Plasích. K vidění jsou rokoková, klasicistní a secesní lekárny doplněné o dobové předměty. Ve druhém patře konventu je otevřena část připravované "Galerie inspirovaného umění".


 

 

Barokní sýpka slouží od začátku sezóny jako samostatný návštěvnický okruh, který je však fyzicky náročný. Po zdolání více jak 120 schodů na návštěvníky čeká odměna v podobě funkčního barokního hodinového stroje z r. 1686.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budova prelatury se sálem, který je obdařen bohatou štukovou výzdobou, poskytuje zázemí pro účastníky různých sympozií a koncertů.

 

viz: Oficiální stránky města Plasy