Odborné Předměty
1 Anatomie a fyziologie zvířat
2 Český jazyk a literatura
3 Chov zvířat
4 Hygiena potravin
5 Laboratorní technika
6 Mikrobiologie a parazitologie
7 Motorová vozidla
8 Myslivost
9 Nemoci zvířat
10 Praxe
11 Reprodukce zvířat
12 Výživa zvířat
13 Zpracování zemědělských produktů