Učební plán
Veterinářství
Název ŠVP Veterinářství Plasy
Kód a název vzdělávacího programu 43-41-M/01 Veterinářství
Platnost od 1. 9. 2014 počínaje prvním ročníkem

 

  Počet týdenních vyučovacích hodin
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 1. 2. 3. 4. Celkem
A. Povinné vyučovací předměty 33 34 34 33 134
a) základní předměty  
Český jazyk a literatura 4 3 4 3 14
Cizí jazyk 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12)
Dějepis 1 - - - 1
Občanská nauka - 1 1 1 3
Fyzika 2 - - - 2
Matematika 3 3 3 3 12
Informační a komunikační technologie 2(2) 2(2) - - 4(4)
Tělesná výchova 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8(8)
Právo - - - 2 2
Biologie 4(1) 3 - - 7(1)
Chemie 3(1) 3(1) - - 6(2)
Anatomie a fyziologie zvířat 2(0,5) 3(1) - - 5(1,5)
Chov zvířat - 3 3 3 9
Výživa zvířat - 2 - - 2
Reprodukce zvířat - - - 2 2
Mikrobiologie a parazitologie - - 3(1) - 3(1)
Nemoci zvířat - - 3(1) 3(1) 6(2)
Hygiena potravin - - 2 3(1) 5(1)
Laboratorní technika - - 3(2) - 3(2)
Ekonomika - 2 1 - 3
Praxe 2 2 - - 4
Písemná a elektron. komunikace 2(2) - - - 2(2)
Latina 2 - - - 2
Motorová vozidla B - - 1 - 1
Inseminace - - - 1(1) 1(1)
Mechanizace a doprava 1 - - - 1
Kynologie - - - 2 2
Farmakologie - - - 3 3
b) výběrové předměty  
Cvičení z matematiky - - - 2*) 2*)
Myslivost - - 3*) - 3*)
Informatika - - 3*) - 3*)
Konverzace v CJ - 2 2 2*) 6*)
Praxe (týdny)  
Učební 1 2 2 2 -
Odborné (prázdninové) - - 2 - -
Individuální 1 2 2 1 -

Vysvětlivky: *) – žák si volí jeden z předmětů