AKTUALITY

O škole O ŠKOLE Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

Bakaweb BAKAWEB Pro veřejnost PRO VEŘEJNOST E-learning

E-LEARNING

Kontakt KONTAKT Plasy PLASY  logopochod
Úvodní slovo

 

 

Původní Gymnázium a Střední odborná škola Plasy byly dne 1.7.2011 sloučeny do jednoho subjektu, který nese název Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy. Protože však obě části mají svoji historii a tradice, zachovala si každá součást svoji identitu i svůj specifický vzdělávací program. Přitom se podařilo maximálně využít potenciálu zaměstnanců a zjednodušit systém řízení. 

 

Gymnázium bylo založeno v roce 1954 a prošlo několika transformacemi Z původní jedenáctiletky na dvanáctiletku a později na čtyřleté a osmileté gymnázium. Historie střední odborné školy začala roku 1958 jejím zřízením v Chyších. První učitelé i studenti tam žili a studovali v novogotickém zámku. V roce 1962 byli z romantických, ale přece jen ne zcela pro školu vyhovujících prostor přestěhováni do krásné budovy měšťanské školy v Plasích. Ta byla postavena podle návrhu architekta Ing. Hanuše Zápala v roce 1934 za jediný rok.

 

 

V současné době nabízí gymnázium (v budově Stará cesta 363) všeobecné zaměření ve dvou oborech – čtyřletém a osmiletém. Maturitní zkouška předpokládá vstupenku na vysokou školu, kam odchází přes 97% absolventů. Škola spolupracuje s celou řadou vysokých škol. V maturitním ročníku je studium koncipováno do bloků, které si studenti volí podle svého nadání a zájmu.

 

Na odborné škole (v budově Školní 280) lze studovat obor obchodní akademie, veterinářství a agropodnikání. Odbornost absolventů je zaměřena na specializaci v zemědělství a veterinářství, samostatné podnikání a obchodní či administrativně správní činnosti. Škola spolupracuje s celou řadou podniků a dvěma školními závody.

 

Za hlavní cíl plaské střední školy považujeme přípravit žáky k úspěšnému zvládnutí maturitních zkoušek a k jejich dalšímu odbornému uplatnění, ať již v praxi, či v dalším studiu na vysokých školách.

 

Výsledky našich žáků u státních maturitních zkoušek vypovídají o velmi dobré úrovni.

 

Gymnázium a Střední odborná škola Plasy je školou našeho i Vašeho regionu.


Mgr. Markéta Lorenzová, ředitelka školy