AKTUALITY

O škole O ŠKOLE Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

Bakaweb BAKAWEB Pro veřejnost PRO VEŘEJNOST E-learning

E-LEARNING

Kontakt KONTAKT Plasy PLASY  logopochod
Partnerské školy
Výměnný pobyt v Bad Staffelsteinu - říjen 2012

 

 

 

 

 

 
Partnerské školy SOŠ Plasy

V roce 2003 se naší škole podařilo navázat spolupráci s odbornou školou v Bavorsku – Berufliches Schulzentrum Neustadt a.d. Waldnaab. Tato škola nabízí obory jako zemědělství, sociální péče a gastronomické obory a přijímá naše studenty na třítýdenní odbornou prázdninovou praxi. Díky výborné dlouholeté spolupráci nachází partnerská škola uplatnění pro žáky všech našich oborů. Studenti agropodnikání vykonávají svoji praxi na farmách bavorských farmářů, studenti oboru veterinářství nacházejí uplatnění v podnicích s živočišnou výrobou a studenti obchodní akademie v administrativě spojené s těmito podniky a zařízeních zaměrených na cestovní ruch.

Tento projekt výměnných praxí je umožněn především díky organizaci TANDEM zabývající se česko-německými výměnami mládeže, který pokrývá veškeré finanční náklady s praxí spojené. Díky TANDEMu je umožněno šešti studentům vycestovat do Bavorska. Tito studenti pak tři týdny poznávají každodenní život našich německých sousedů, navazují často velmi přátelské vztahy a kontakty a v neposlední míře se zdokonalí v německém jazyce.

Výměnná odborná praxe je pak na oplátku umožněna také bavorským studentům, kteří přijíždějí v závěru školního roku na praxi do naší školy. Jedná se především o studenty zemědělského oboru, kteří poznávají život českých farmářů. Je potěšujícíi, že tyto podniky jsou většinou farmy našich bývalých či současných studentů, kteří přijmou na tři týdny bavorské studenty do svých rodin a zapojí je do běžného chodu české zemědělské rodiny.

Odkaz na stránky naší partnerské školy: http://www.bsznew.de/

Odkaz na stánky organizace TANDEM: http://www.tandem.adam.cz/

 
Partnerské školy gymnázia Plasy

 

Již od roku 1990 udržuje naše škola partnerské vztahy s gymnáziem v rakouském Steyru  -  Bundesrealgymnasium Steyr.

 

Jen o pět let kratší je naše partnerství s Viktor - von - Scheffel - Realschule v německém Staffelsteinu.

 

Náplní těchto kontaktů jsou pravidelné několikadenní výměnné pobyty našich studentů v Německu, resp. v Rakousku a samozřejmě pak následuje i návštěva německých (rakouských) žáků u nás. Tyto pobyty napomáhají bližšímu poznání  každodenního života našich sousedů a přispívají i k odbourávání různých předsudků, s kterými se lze ještě někdy i dnes setkat. V neposlední řadě slouží k prohloubení jazykových znalostí našich žáků.

 

 

V rámci partnerských vztahů s německou školou vznikl projekt „Komunikační dálnice“, jehož náplní jsou mimojiné videokonference, které vedou k navázání přímých kontaktů mezi žáky. To se velice úspěšně odráží i v již  zmiňovaných výměnných pobytech.