Menu Zavřeno

Domov mládeže

Studenti s trvalým bydlištěm příliš vzdáleným od Plas se mohou ubytovat v Domově mládeže, který je přímo propojen s budovou SOŠ. Ubytovaní studenti využívají školní jídelnu, která pro ně denně připravuje tři kvalitní teplá jídla a dvě svačiny.
Domov mládeže, kompletně zrekonstruovaný v roce 2018, má kapacitu 88 ubytovaných. Je využíván jak studenty Gymnázia a SOŠ Plasy, tak studenty SŠ z Kralovic, ale i vysokoškolskými studenty z Plzně, protože Plasy jsou vzdáleny jen 20 km od Plzně. K dispozici mají prostorné 3-lůžkové pokoje s umývárnami, kuchyňkami a klubovnami na patrech a s prostornou půdní místností sloužící jako tělocvična, zkušebna, taneční sál pro nácvik maturitních předtančení apod.

Stanovení cen a poplatků ve Střední odborné škole v Plasích

Ubytování v domově mládeže-studenti SOŠ a Gymnazia  – měsíčně  – 1200,– Kč

Pozn: Ubytování v DM – z důvodu organizace výuky se měsíční poplatek krátí podle vyhl. č. 16/2005.

Kontakty

Anna Vítková

Alena Hubková

Mgr. Jana Zelená

zelena@gsplasy.cz

 

Stáhnout řád DM (PDF)