Menu Zavřeno

Informace ze zákona

 

Informace ze zákona poskytují

Jméno Kontakt
Mgr. Markéta Lorenzová lorenzova@gsplasy.cz, 724 676 849
Mgr. Bohuslava Karbanová karbanova@gsplasy.cz, 371 656 117
Mgr. Petra Poláková polakova@gsplasy.cz, 371 656 111
Lenka Jílková jilkova@gsplasy.cz, 373 322 134
Mgr. Marek Tramba tramba@gsplasy.cz, 371 656 131
Petra Vršecká vrsecka@gsplasy.cz, 373 322 115

příloha č. 1 k vyhlášce ř. 515 – 2020 Sb. (PDF)

25 – Směrnice o poskyt.informací 1.7.2022 (PDF)

29 – Směrnice o stanovení cen a poplatků (PDF)

Informace poskytnutá dle InfZ č. 106/1999 Sb.,

Žádost o poskytnutí přehledu mimořádných odměn všech zaměstnanců školy přijatá dne 30. 9. 2022 – Přehled mimořádných odměn za rok 2021 byl odeslán 3. 10. 2022  v anonymizovaném seznamu.