Menu Zavřeno

Domov mládeže

Žáci s trvalým bydlištěm ve větší vzdálenosti od Plas se mohou ubytovat v Domově mládeže.
Domov mládeže byl kompletně zrekonstruován v roce 2018. Žáci jsouubytováni ve 3lůžkových pokojích. Celková kapacita je 88 lůžek.
Na každém patře mají žáci k dispozici kuchyňku, společenskou místnost, sociální zařízení.
Při volnočasových aktivitách je možno využít posilovnu, 2 půdní místnosti (stolní tenis, aerobic).
Pro ubytované je zajištěno celodenní stravování ve školní jídelně.

Stanovení cen a poplatků ve Střední odborné škole v Plasích

Ubytování v domově mládeže-studenti SOŠ a Gymnazia – měsíčně – 1200,– Kč

Pozn: Ubytování v DM – z důvodu organizace výuky se měsíční poplatek krátí podle vyhl. č. 16/2005.

Kontakty

Anna Vítková

Alena Hubková

Mgr. Jana Zelená

zelena@gsplasy.cz

Ivana Filipová

filipova@gsplasy.cz

Sdělení o ukončení pobytu na Domově mládeže

Vnitřní řád Domova mládeže (PDF)