Menu Zavřeno

Přijímací řízení

Informace pro žáky základních škol a jejich rodiče

Přijímáme do pěti oborů:

  1. gymnázium všeobecné osmileté – s rozšířenou kvalifikovanou výukou cizích jazyků, s možností volby předmětů podle zájmu, působí zde rodilý mluvčí anglického jazyka
  2. gymnázium všeobecné čtyřleté – s možností volby předmětů podle zájmu, konverzace v anglickém jazyce probíhá s rodilým mluvčím
  3. agropodnikání – s vazbou na německé farmy, zajímavou praxí v zemědělských podnicích
  4. obchodní akademie – se zaměřením na cestovní ruch nebo počítačovou grafiku
  5. veterinářství – pro milovníky zvířat, expedice na kliniky v Portugalsku (zdarma)

Informace o přijímacích zkouškách najdete na stránkách MŠMT

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore 

Bodujeme i aktivitu uchazečů: zájmovou, studijní, oborovou, sportovní, uměleckou – potvrzenou základní školou nebo vedením klubu, oddílu, LŠU, doloženou diplomem nebo pochvalou od ZŠ apod.

Předpokládaná váha bodů pro přijetí ke studiu:

79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté LUPA– 60 % získané body z JPZ,  30 % činí body za průměrný prospěch na ZŠ, 10 % za aktivitu, kapacita 30 žáků

79-41-K/81 Gymnázium osmileté LUPA– 60 % získané body z JPZ (celkový počet bodů musí být alespoň 25),  30 % činí body za průměrný prospěch na ZŠ, 10 % za aktivitu,  kapacita 30 žáků

41-41-M/01 Agropodnikání Plasy – 60 % získané body z JPZ, 30 % činí body za průměrný prospěch na ZŠ, 10 % za aktivitu, kapacita 15 žáků

63-41-M/02 Obchodní akademie Plasy – 60 % získané body z JPZ, 30 % činí body za průměrný prospěch na ZŠ, 10 % za aktivitu, kapacita 15 žáků

43-41-M/01 Veterinářství Plasy – 60 % získané body z JPZ (celkový počet bodů musí být alespoň 25),  30 % činí body za průměrný prospěch na ZŠ, 10 % za aktivitu,  kapacita 30 žáků

JPZ – jednotná přijímací zkouška – státem řízený test z matematiky a českého jazyka

Ilustrační testy a další informace najdete zde https://prijimacky.cermat.cz/

Lékařské doporučení požadujeme jen u oborů agropodnikání a veterinářství.

 

Plasy, 13. října 2021

Mgr. Markéta Lorenzová

ředitelka školy

Dny otevřených dveří

sobota: 13. 11. 2021 od 9 do 12 hodin ve škole
pátek: 14. 1. 2022 od 14 do 16 hod ve škole
sobota: 22. 1. 2022 od 10 do 12 hod online

 


Odvolání proti nepřijetí -formulář (DOCX)

Přihláška ke studiu editovatelná (PDF)

Nejčastější dotazy na DOD online (PDF)