Menu Zavřeno

Přijímací řízení

Informace pro žáky základních škol a jejich rodiče – šk. rok 2024/2025

Plasy 30. září 2023

Pro školní rok 2024/2025 přijímáme do pěti oborů:
1. gymnázium všeobecné osmileté (30 žáků) – s rozšířenou kvalifikovanou výukou cizích jazyků (prima – výuka výtvarné výchovy v anglickém jazyce dle rozhodnutí MŠMT), působí zde rodilí mluvčí anglického jazyka (VB, USA), s možností volby předmětů podle zájmu

2. gymnázium všeobecné čtyřleté (30 žáků) – s možností volby předmětů podle zájmu, konverzace v anglickém jazyce probíhá s rodilými mluvčími (VB, USA), výuka předmětu společenskovědní seminář probíhá na základě rozhodnutí MŠMT v anglickém nebo německém jazyce

3. agropodnikání (23 žáků) – s vazbou na německé a portugalské farmy, se zajímavou praxí v zoologických zahradách (Plzeň, Plasy) a v zemědělských podnicích

4. obchodní akademie (23 žáků) – se zaměřením na cestovní ruch nebo počítačovou grafiku, praxe v Techmánii, orgánech státní správy a samosprávy, v zahraničí

5. veterinářství (30 žáků) – pro milovníky zvířat, praxe na klinikách v Portugalsku (zdarma), odborná výuka vedená veterinárními lékaři

Přijatý žák s nejlepšími výsledky JPZ/ poslední přijatý žák s nejhoršími výsledky JPZ v minulém školním roce:
• gymnázium všeobecné osmileté (83 bodů/26 bodů)
• gymnázium všeobecné čtyřleté (81 bodů/40 bodů)
• agropodnikání (63 bodů/28 bodů)
• obchodní akademie (63 bodů/ 25 bodů)
• veterinářství (90 bodů/ 41 bodů)

Informace o novém způsobu přijímacího řízení najdete na stránkách MŠMT:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

JPZ – jednotná přijímací zkouška – státem řízený test z matematiky a českého jazyka
• škola bude pro zájemce o studium pořádat přípravné kurzy k JPZ
• Ilustrační testy a další informace najdete zde https://prijimacky.cermat.cz/

Lékařské doporučení požadujeme jen u oborů agropodnikání a veterinářství.

Mgr. Markéta Lorenzová
ředitelka školy

Kritérium přijetí ke studiu pro školní rok 2024/2025 (PDF)

Více informací: Informační portál MŠMT k novým přijímacím zkouškám 2024 (web MŠMT)

Procvičování a příprava na JPZ (web CERMAT)

 

 

Dny otevřených dveří

sobota: 11. 11. 2023 od 9 do 12 hod.
pátek: 12. 1. 2024 od 14 do 16 hod.
sobota: 20. 1. 2024 od 10 do 12 hod. online