Menu Zavřeno

Přijímací řízení

Důležité informace:

Přijatí žáci:

Nedostanou rozhodnutí o přijetí ke studiu poštou, informaci o svém přijetí získají na webu a na vývěsce ve škole.

Přijatí žáci potvrdí svůj úmysl studovat na naší škole zasláním zápisového lístku do 3. 6. 2021.

Adresa: GaSOŠ Plasy, Školní 280, Plasy, 331 01.

Paní Černá vám následně potvrdí přijetí zápisového lístku mailem.

Žáci, kteří byli přijati a rozhodli se, že nenastoupí ke studiu na naši školu, tuto informaci neprodleně sdělí mailem na adresu: info@gsplasy.cz nebo telefonicky na tel. číslo 373 32 21 15

Nepřijatí žáci:

Dostanou doporučeným dopisem rozhodnutí o nepřijetí ke studiu z důvodu nedostatečné kapacity oboru.  Pokud si tito žáci podají odvolání do 3 pracovních dní od doručení písemnosti, mohou být přijati formou autoremedury v případě, že některý přijatý žák sdělí, že ke studiu nenastoupí. Forma odvolání se nachází v příloze.

Ubytování na domově mládeže:

Pokud má přijatý žák zájem o ubytování na domově mládeže, zašle vytištěnou a podepsanou přihlášku k ubytování rovnou se zápisovým lístkem do 3. 6. 2021.

Přihlášku k ubytování najdete na naší webové stránce: www.gsplasy.cz/domov mládeže/dokumenty – přihláška k ubytování na školní rok 2021-22

Plasy 20. 5. 2021

Mgr. Markéta Lorenzová

ředitelka školy

G4 – výsledky přijímacího řízení P (PDF)

G8 – výsledky přijímacího řízení P (PDF)

Agropodnikání – výsledky přijímacího řízení P (PDF)

Obchodní akademie – výsledky přijímacího řízení P (PDF)

Veterinářství – výsledky přijímacího řízení P (PDF)

Odvolání proti nepřijetí -formulář (DOCX)


náhradní termín (PDF)

Bodové hodnocení přijímacího řízení 21-22 (PDF)

Kritéria přijetí na Gymnázium a Střední odbornou školu, Plasy (PDF)

Informace o přijímacím řízení pro žáky ZŠ a jejich rodiče (PDF)

Přihláška ke studiu editovatelná (PDF)

Nejčastější dotazy na DOD online (PDF)