Menu Zavřeno

Projekty

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 (2023)

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 (2022)

Projekt Staré řecké báje a pověsti 3D

Šablony pro SŠ a VOŠ I z operačního programu Jan Ámos Komenský

Naše škola je od 1. 9. 2022 zapojena do projektu Šablony pro SŠ a VOŠ I z operačního programu Jan Ámos Komenský.

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy s finanční podporou EU

Proměna prostranství před budovou Gymnázia ve výukovou zahradu

Přeměna školního dvora na zahradu

Šablony II Plasy

ProDigi

Modernizace učeben včetně zajištění konektivity a bezbariérovosti GaSOŠ Plas

Šablony inkluze GaSOŠ Plasy


 
UNIV2 Plzeňského kraje – Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání v Plasích nabízí i rekvalifikační kurzy pro dospělé z našeho regionu.