Menu Zavřeno

O gymnáziu

Gymnázium bylo založeno v roce 1954 a prošlo několika transformacemi Z původní jedenáctiletky na dvanáctiletku a později na čtyřleté a osmileté gymnázium.

Původní Gymnázium Plasy se dne 1. 7. 2011 sloučeno do jednoho subjektu se Střední odbornou školou Plasy a dnes nese název Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy. Protože však obě části mají svoji historii a tradice, zachovala si každá součást svoji identitu i svůj specifický vzdělávací program. Přitom se podařilo maximálně využít potenciálu zaměstnanců a zjednodušit systém řízení.

V současné době nabízí gymnázium (v budově Stará cesta 363) všeobecné zaměření ve dvou oborech – čtyřletém a osmiletém. Maturitní zkouška předpokládá vstupenku na vysokou školu, kam odchází přes 97% absolventů. Škola spolupracuje s celou řadou vysokých škol. V maturitním ročníku je studium koncipováno do bloků, které si studenti volí podle svého nadání a zájmu.

JAK SE MĚNIL NÁZEV NAŠÍ ŠKOLY

od 1. 9. 1954: Jedenáctiletá střední škola v Plasích

1961 – 1969: Střední všeobecně vzdělávací škola v Plasích (SVVŠ)

1969 – 1973: Gymnasium v Plasích

1974 – 1999: Gymnázium Plasy

od 1. 3. 1999 – 2011: Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363

od 1. 7. 2011: Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy