Menu Zavřeno

Pedagogický sbor SOŠ

Střední odborná škola

Jméno Konzultační hodiny*

Mgr. Markéta Lorenzová

ředitelka, M, F
lorenzova@gsplasy.cz

tel. 724 676 849, 371 656 129

po domluvě

Mgr. Marek Tramba

zástupce ředitelky, ČJ, OBN
tramba@gsplasy.cz

tel. 371 656 131

pondělí 7.00 – 12.00

Mgr. Bohuslava Karbanová

výchovná poradkyně, D, Rj
karbanova@gsplasy.cz

tel. 371 656 117

pátek 8.00 – 9.00

Mgr. Jindřiška Adámková

Bi, Ch
adamkova@gsplasy.cz

tel. 371 656 119

čtvrtek 10:00 – 10:45

Ing. Petr Buchtelík

třídní 4.AG, odborné pro agro.
buchtelik@gsplasy.cz

tel. 371 656 133

 

Mgr. Pavel Bulín

třídní 3.V, Čj, D
bulin@gsplasy.cz

tel. 371 656 132

pondělí 12.45 – 13.30

Mgr. Lucie Bulínová

třídní 2.V, Aj, Ch, M
bulinova@gsplasy.cz

tel. 371 656 132

po domluvě

Mgr. Daniela Hantová Helusová

třídní 1.AO, metodička ICT, M
helusova@gsplasy.cz

tel. 371 656 134

 

Mgr. Martina Chejlavová

třídní 2. AO, M, IVT
chejlavova@gsplasy.cz

tel. 371 656 134

úterý 12.30 – 13.15

Ing. Iveta Janská

třídní 4. AO, odborné pro eko.
janska@gsplasy.cz

tel. 371 656 128

čtvrtek 12:45 -13:30

Ing. Hana Fárková

BIO, ZPV
hfarkova@gsplasy.cz

tel. 371 656 127

po domluvě

Mgr. Václava Karbanová

třídní 3.AO, Aj
vkarbanova@gsplasy.cz

tel. 371 656 132

 

pondělí 11.45 – 12.30

čtvrtek 12.45 – 13.15

MVDr. Jindřiška Lásková

odborné pro veter.
laskova@gsplasy.cz

tel. 371 656 127

pondělí 13.30 – 14.00

pátek 11.00 – 11.30

Mgr. Jakub Hanzlíček

Dej, ANJ, PRA, OBN
hanzlicek@gsplasy.cz

tel. 371 656 133

 

po domluvě

Ing. Jaroslav Beránek

odborné zemědělské předměty

 

Ing. Věra Matasová

odborné pro eko.
matasova@gsplasy.cz

tel. 371 656 134

 

Mgr. Kateřina Müllerová

třídní 4.V, Nj, Čj
mullerova@gsplasy.cz

tel. 371 656 132

po domluvě

Ing. Blanka Zajíčková

odborné zemědělské předměty

bzajickova@gsplasy.cz

tel. 371 656 133

po domluvě

MVDr. Kateřina Melicharová

odborné pro veter.
melicharova@gsplasy.cz

tel. 371 656 127

 

Mgr. Soňa Hroncová

třídní 1.V, Aj
hroncova@gsplasy.cz

tel. 371 656 132

 

Ing. Jan Rom

odborné pro eko.
rom@gsplasy.cz

tel. 371 656 128

pátek 13.30 – 15.00

MVDr. Otakar Bukač

odborné pro veter.
bukac@gsplasy.cz

tel. 371 656 127

 

Mgr. Taťána Rovnerová

OBN, PRA
trovnerova@gsplasy.cz

tel. 732 985 177

 

Ing. Petr Svoboda

odborné přes chov.
svoboda@gsplasy.cz

tel. 371 656 127

po domluvě

Nikolas Švarc

TV
svarc@gsplasy.cz

po domluvě

Mgr. Ivan Varga

IVT, metodik ICT
varga@gsplasy.cz

tel. 371 656 113

 

po domluvě

Mgr. Václav Jícha

INZ, metodik ICT
jicha@gsplasy.cz

tel. 371 656 116

 

po domluvě

Ing. Dana Zajíčková

odborné pro eko.
zajickova@gsplasy.cz

tel. 371 656 128

úterý 12:00 – 12.:45

*Konzultační hodiny jsou pouze orientační. Pro konzultaci je důležitá domluva buď osobně nebo přes email či telefon, a to kvůli případnému suplování, návštěvy lékaře apod. Pokud potřebujete konzultovat v jiný čas nebo den, domluvte se s vyučujícím.