Menu Zavřeno

Osoby poskytující a vyřizující stížnosti

Důležité kontakty pro podávání informací a stížností 

Oblast působnosti Jméno a příjmení, kontaktní údaje
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

a stížnosti přijímá a vyřizuje

 

 

Mgr. Markéta Lorenzová, ředitelka školy lorenzova@gsplasy.cz

info@gsplasy.cz, datová schránka: mcdkpef

+420 371 655 129, +420 724 676 849

Školní 280, 33101 Plasy

Žádosti o informace dle zákona

č. 106/1999 Sb. dále přijímají

 

Mgr. Bohuslava Karbanová

karbanova@gsplasy.cz,  +420 371 656 117

 

Mgr. Petra Poláková, zást. ředitelky pro gymnázium

polakova@gsplasy.cz,          +420 371 656 111

 

Mgr. Marek Tramba, zást. ředitelky pro SOŠ

tramba@gsplasy.cz,        +420 371 656 131

 

Lenka Jílková, podatelna (gymnázium)

jilkova@gsplasy.cz,        +420 373 322 134

 

Petra Vršecká, podatelna SOŠ

vrsecka@gsplasy.cz,                  +420 373 322 115

Stížnosti dále přijímají

 

 

Mgr. Petra Poláková, zást. ředitelky pro gymnázium

  polakova@gsplasy.cz,        +420 371 656 111

 

Mgr. Marek Tramba, zást. ředitelky pro SOŠ

tramba@gsplasy.cz,        +420 371 656 131

 

Petra Vršecká, podatelna SOŠ

vrsecka@gsplasy.cz,        +420 373 322 115

Vnitřní oznamovací systém

 

 

Mgr. Martin Šimera

ochrana.oznamovatelu@gsplasy.cz,

+420 723 387 384

/aktualizace 06.10.2023/

  

V Plasích dne 6. října 2023

Mgr. Markéta Lorenzová

ředitelka školy