Menu Zavřeno

Partnerské školy

V roce 2003 se naší škole podařilo navázat spolupráci s odbornou školou v Bavorsku – Berufliches Schulzentrum Neustadt a.d. Waldnaab. Tato škola nabízí obory jako zemědělství, sociální péče a gastronomické obory a přijímá naše studenty na třítýdenní odbornou prázdninovou praxi. Díky výborné dlouholeté spolupráci nachází partnerská škola uplatnění pro žáky všech našich oborů. Studenti agropodnikání vykonávají svoji praxi na farmách bavorských farmářů, studenti oboru veterinářství nacházejí uplatnění v podnicích s živočišnou výrobou a studenti obchodní akademie v administrativě spojené s těmito podniky a zařízeních zaměrených na cestovní ruch.

Tento projekt výměnných praxí je umožněn především díky organizaci TANDEM zabývající se česko-německými výměnami mládeže, který pokrývá veškeré finanční náklady s praxí spojené. Díky TANDEMu je umožněno šešti studentům vycestovat do Bavorska. Tito studenti pak tři týdny poznávají každodenní život našich německých sousedů, navazují často velmi přátelské vztahy a kontakty a v neposlední míře se zdokonalí v německém jazyce.

Výměnná odborná praxe je pak na oplátku umožněna také bavorským studentům, kteří přijíždějí v závěru školního roku na praxi do naší školy. Jedná se především o studenty zemědělského oboru, kteří poznávají život českých farmářů. Je potěšujícíi, že tyto podniky jsou většinou farmy našich bývalých či současných studentů, kteří přijmou na tři týdny bavorské studenty do svých rodin a zapojí je do běžného chodu české zemědělské rodiny.

Odkaz na stránky naší partnerské školy: https://www.bsznew.de/

Odkaz na stánky organizace TANDEM: https://www.tandem.adam.cz/