Menu Zavřeno

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který je podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě. Absolventi programu mají zvýhodnění v případě zájmu o studium v zahraničí a při pohovorech u zahraničních zaměstnavatelů v naší republice.

V roce 2020 vzniklo na naší škole místní centrum Ceny vévody z Edinburghu. Tým DofE na naší škole tvoří mentorky místního centra jsou Mgr. Markéta Cejthamrová a Mgr. Šárka Nová a expediční školitelky Mgr. Václava Votíková a Mgr. et Bc. Ilona Jůzlová.

Benefity programu DofE:

 • Rozvoj a budování dovedností, které pomohou s budoucím uplatněním uchazečů o studium nebo na trhu práce
 • Rozvoj komunikačních dovedností, samostatného myšlení a kreativity
 • Zlepšení fyzické kondice a odolnosti
 • Posílení sebedůvěry a sebevědomí
 • Rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti za sebe i za druhé
 • Uvědomění si vlastního potenciálu, svých silných i slabších stránek
 • Rozvoj schopnosti týmové spolupráce
 • Objevování nových zájmů, přátel a příležitostí
 • Radost z dosažení stanovených cílů a překonání sebe sama
 • Budování sebemotivujícího a aktivního postoje ke světu kolem sebe
 • Rozvoj schopnosti učit se z vlastní zkušenosti a zážitku
 • Společenské ocenění vynaloženého úsilí v podobě certifikátu a jeho slavnostního předání

Výsledky výzkumů ukázaly, že účast v programu díky těmto přínosům přispívá ke zlepšení školní docházky a prospěchu mladých lidí, vyvolává v nich celoživotní zájem o vzdělávání, zvyšuje jejich zaměstnatelnost, občanskou aktivitu či toleranci k odlišnostem a hraje důležitou roli také v prevenci asociálního a kriminálního chování.

Více informací o DofE naleznete na www.dofe.cz nebo u vedoucích našeho centra.

 

Mgr. Markéta Cejthamrová

koordinátorka DofE na Gymnáziu a SOŠ, Plasy