Menu Zavřeno

Kontakt

Budova SOŠ

Školní 280, Plasy 33101 (centrální adresa školy)*

+420 373 322 115
info@gsplasy.cz

Budova GYMNÁZIA

Stará cesta 363, Plasy 33101

+420 373 322 134
info@gsplasy.cz

 

*Pokud kontaktujete školu oficiálně (úředně), používejte výhradně centrální adresu školy, např. přihláška k přijímacímu řízení apod.

 

Vedení školy

ředitelka

Mgr. Markéta Lorenzová
724 676 849

zástupkyně ředitelky gymnázium, statutární zástupkyně

Mgr. Petra Poláková
371 656 111

zástupce ředitelky SOŠ

Mgr. Marek Tramba
371 656 131

Školní jídelna

vedoucí školní jídelny ZŠ Plasy
jídelna pro gymnázium

Veronika Kozová
373 322 434

vedoucí školní jídelny SOŠ
jídelna pro střední odbornou školu

Vladislava Janovcová
373 322 115

Další kontakty

Pronájem tělocvičny gymnázia

Mgr. Petra Poláková
371 656 111

Pronájem tělocvičny, stravování a ubytování na SOŠ

Markéta Boudová
371 656 129

Pověřenec GDPR

Ing. Jan Rom
371 656 128

Kurzy pro veřejnost

Mgr. Pavel Bulín