Menu Zavřeno

Kontakt

Oblast působnosti Jméno a příjmení, kontaktní údaje
Kancelář školy – střední odborná škola (sídlo školy, podatelna)

Školní 280, 331 01 Plasy

 

info@gsplasy.cz, datová schránka: mcdkpef

Petra Vršecká

vrsecka@gsplasy.cz

tel.: +420 373 322 115

Kancelář školy – gymnázium

(podatelna)

Stará cesta 363, 331 01 Plasy

 

info@gsplasy.cz, datová schránka: mcdkpef

Lenka Jílková

jilkova@gsplasy.cz

tel.: +420 373 322 134

 

Ředitelka školy

 

 

Mgr. Markéta Lorenzová

lorenzova@gsplasy.cz

tel.: +420 724 676 849, +420 371 655 129

 

Zástupkyně ředitelky školy pro gymnázium

Mgr. Petra Poláková

polakova@gsplasy.cz

tel.: +420 371 656 111

 

Zástupce ředitelky školy pro

střední odbornou školu

Mgr. Marek Tramba

tramba@gsplasy.cz

tel.: +420 371 656 131

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Bohuslava Karbanová

karbanova@gsplasy.cz

tel.: +420 371 656 134

Metodička rizikového chování

(střední odborná škola)

 

 

Metodička rizikového chování

(gymnázium)

Mgr. Kateřina Müllerová

mullerova@gsplasy.cz

tel.: +420 371 656 132

 

Mgr. Václava Votíková

votikova@gsplasy.cz

tel.: +420 371 656 112

 

Vychovatelka pověřená vedením úseku výchovy v domově mládeže

Alena Šmídlová

smidlova@gsplasy.cz

tel.: +420 371 656 147

 

Vedoucí školní jídelny ZŠ Plasy

Jídelna pro gymnázium

Veronika Kozová

jidelna.zsplasy@seznam.cz

tel.: +420 373 322 434

 

Vedoucí školní jídelny SOŠ

Jídelna pro střední odbornou školu a domov mládeže

Vladislava Šimerová

janovcova@gsplasy.cz

tel.: +420 371 656 135

 

Školník SOŠ

Jiří Epikaridis

 

tel.: +420 371 656 125

 

Školník gymnázia

Mirek Semelka

 

tel.: +420 371 656 122

 

Pronájem tělocvičny gymnázia

Mgr. Petra Poláková

polakova@gsplasy.cz

tel.: +420 371 656 111

 

Pronájem tělocvičny, stravování a ubytování v SOŠ

Markéta Boudová

boudova@gsplasy.cz

tel.: +420 371 656 129

Kurzy pro veřejnost Mgr. Pavel Bulín

bulin@gsplasy.cz

tel.: +420 371 656 132

Příslušná osoba

§ 9 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb.

o ochraně oznamovatelů  

Mgr. Martin Šimera

ochrana. oznamovatelu@gsplasy.cz +420 723 387 384

 

Pověřenec GDPR

Ing. Jan Rom

rom@gsplasy.cz

tel.: +420 371 656 128

(Aktualizováno 4. 8. 2023)