Menu Zavřeno

Maturity

Předměty a podmínky konání maturitní zkoušky ve školním roce 2023-2024 (PDF)

Termíny profilové maturitní zkoušky

Termíny profilové MZ – jaro 2023-2024 (PDF)

Záznamový arch na maturitní písemnou práci

MPP z ČJL – záznamový arch (PDF)

MPP z ANJ – záznamový arch (PDF)

MPP z NEJ – záznamový arch (PDF)

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 19a odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje informaci o jazykových zkouškách dokládajících jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen „SERR“). Níže uvedené zkoušky může ředitel školy zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, ke které se žák přihlásil v jarním a podzimním zkušebním období roku 2023 v profilové části maturitní zkoušky. V případě, že žák koná zkoušku z cizího jazyka ve společné části, nenahrazuje zkoušku konanou formou didaktického testu. Minimální jazyková úroveň zkoušky je stanovena rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání. V případě oborů vzdělání gymnázií se pro první cizí jazyk jedná minimálně o úroveň B2 dle SERR, pro další cizí jazyk B1 dle SERR. U oborů odborného vzdělávání zakončených maturitní zkouškou je nejnižší úroveň zkoušky z cizího jazyka B1 dle SERR.

Seznam všech zkoušek dle úrovní SERR/CEF k nahlédnutí u ZŘ.

Žák k příslušnému úředně ověřenému certifikátu doloží Žádost o nahrazení maturitní zkoušky k rukám ředitelky školy do 24. března 2023.

 

Okruhy maturitních otázek ke stažení

Maturitní okruhy – Gymnázium (PDF)

Kanon literatury k maturitní zkoušce (PDF)

Seznam četby – formulář (DOCX)

Europass pro úspěšné maturanty

Europass ke stažení