Menu Zavřeno

Maturity

Harmonogram maturit 2021 – G (PDF)

Předměty a podmínky konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020-2021 (PDF)

Předměty profilové části maturity 2021

Organizace profilové maturitní zkoušky 2021 – gymnázium (PDF)

Informace ředitelky školy o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2021 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 6 školského zákona.

V souladu s § 19a odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, povoluji nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 6 školského zákona certifikátem dokládajícím jazykové znalosti žáka na úrovni B 1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a to pro profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním a podzimním zkušebním období 2021.

Žák k příslušnému úředně ověřenému certifikátu doloží Žádost o nahrazení maturitní zkoušky k rukám ředitelky školy do 28. března 2021.

 

Okruhy maturitních otázek ke stažení

Maturitní okruhy – Gymnázium (PDF)

Kanon literatury k maturitní zkoušce (PDF)

Seznam četby – formulář (DOCX)