Menu Zavřeno

Schránka důvěry

Školní schránky důvěry jsou určeny především pro žáky školy a jejich rodiče (včetně opatrovníků nebo zákonných zástupců žáků školy), kteří se při řešení případného problému sami rozhodnou nevyužít možnosti kontaktovat některou z pověřených osob, uvedených v záložce “Osoby poskytující informace a vyřizující stížnosti“, nebo konkrétního zaměstnance školyꓼ ať už z důvodu, že neví, komu z uvedených osob přesně svůj návrh nebo problém přednést, nebo mají obavu z průběhu osobního setkání, popřípadě chtějí zcela zůstat v anonymitě.

       Co nám tímto prostředkem můžete sdělit? Například, že se žák školy:

 • stal součástí nějakého konfliktu, například se spolužákem/ky či učitelem/i, a sám neví, jak takový konflikt vyřešit
 • má pocit, že mu někdo ublížil, nebo ubližuje, a neví, na koho se v takovém případě obrátit o pomoc
 • byl svědkem toho, kdy někdo ublížil nebo ubližuje jinému žákovi a myslí si, že se on sám neumí nebo nechce (bojí se) bránit
 • má problémy v komunikaci se spolužáky, rodiči, učiteli nebo s někým jiným
 • cítí vyčerpaný, má dojem, že nestačí v učivu ostatním spolužákům, popřípadě jeho studijní výsledky neodpovídají jeho osobnímu očekávání nebo očekávání rodičů
 • nemá ve svém okolí nikoho jiného, komu se může svěřit
 • má vlastní návrh, jak přispět ke zlepšení podmínek školní výuky, školního ubytování a stravování apod.

       Školní schránka důvěry je uzamykatelná poštovní schránka, určená pro podání podnětů a informací písemnou formou, která je umístěna:

 • v budově gymnázia, v přízemí, na stěně chodby vedle kanceláře školy,
 • v budově střední odborné školy, na stěně chodby ve 2. nadzemním podlaží,
 • v budově domova mládeže na stěně chodby schodiště, vedoucího od hlavního vchodu k 1. nadzemnímu podlažíꓼ přesné místo je graficky znázorněno na orientačním plánu budovy na webových stránkách školy, pod záložkami jednotlivých škol a domova mládeže.

       Školní schránka důvěry je otevřena a vyzvednuta vždy jen za přítomnosti dvou osob, kterými jsou:

 • v případě budovy gymnázia výchovná poradkyně a metodička rizikového chování,
 • v případě budovy střední odborné školy ředitelka školy a předseda studentské rady SOŠ,
 • v případě budovy domova mládeže vychovatelka pověřená vedením úseku výchovy DM a předseda studentské rady DMꓼ

       Uzavřené a jmenovitě označené obálky jsou následně předány do rukou adresáta, ostatní bez uvedení adresáta členěny dle obsahu sdělení a pedagogických kompetencí (výchovná poradkyně, metodik rizikového chování, vedení školy, pedagogický sbor).

       Četnost otevření je přibližně jedenkrát za čtrnáct dní.