AKTUALITY

O škole O ŠKOLE Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

Bakaweb BAKAWEB Pro veřejnost PRO VEŘEJNOST E-learning

E-LEARNING

Kontakt KONTAKT Plasy PLASY  logopochod
Nové webové stránky k Vánocům

Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy dostane pod stromeček jako vánoční dárek nové webové stránky školy.

Těšíme se, že splní naše dlouhodobé očekávání.....

 
Dny otevřených dveří

Srdečně vás zveme na dny otevřenýcz dveří

Aktuální informace o přijímacích zkouškách naleznete v sekci Přijímací zkoušky.


Ve školním roce 2018 / 2019 organizujeme dny otevřených dveří v následujících termínech:

  • v pátek 18.1.2019 od 14 do 16 hodin
  • v pátek 25.1.2019 od 14 do 16 hodin

dny-otevrenych-dveri-2018

 
Veterináři zase na praxi v Portugalsku

Letos v červnu se už poněkolikáté plaští studenti z oboru veterinářství zúčastnili dvoutýdenní praxe v Portugalsku. Žákům střední školy tuto jedinečnou šanci umožnil projekt Erasmus+, z něhož byla hrazena cesta, ubytování, strava a veškeré ostatní náklady.Osm studentů z Plas pracovalo v portugalském městečku Barcelos, rozděleno do dvojic, na čtyřech veterinárních klinikách. Bydleli v kampusu portugalské organizace Mobility Friends, která zajišťovala nejen dopravu, ale i výlety po blízkém okolí, při nichž měli mladí budoucí veterináři možnost blíže poznat portugalskou krajinu a kulturu.

Tato expedice do Portugalska měla mnoho přínosů. Jedním z nejhlavnějších pravděpodobně bylo, že studenti museli se zaměstnanci klinik a organizace Mobility Friends komunikovat anglicky. Zlepšení jazykových a komunikačních dovedností bylo tudíž nevyhnutelné

.

Zajímavé bylo také poznávání portugalské kultury a mentality. Studenty velice překvapil přístup Portugalců, kteří byli vřelí, vlídní a trpěliví.


"Přístup veterinářů ke klientům je tu o dost odlišnější než v Čechách," říkali studenti, "nedělá jim problém dojet si pro psa, třeba jen kvůli jeho vykoupání, a pak jej zavézt zpět k jeho majitelům."
Jako další zvláštnost vnímali pak i dermatologicky testované parfémy určené speciálně pro zvířata.

Účastníci projektu Erasmus+ si také velice užívali portugalskou kuchyni, jež je složena z trochu jiných potravin než česká. V té portugalské je daleko více ryb, mořských plodů a citrusů, a také větší množství zeleniny a ovoce. Portugalci také mívají oběd a večeři o dost později oproti Čechům. Jejich porce jsou daleko větší a i těm největším českým jedlíkům daly občas pořádně zabrat.

Jedinečnou možností bylo pro plaské studenty možnost seznámení se s lidmi z cizích zemí. V kampusu s nimi byli ubytováni Slováci, Poláci, Rumuni, Turci, a dokonce i lidé až z Francouzské Guyany. To nabízelo možnost poznat se s lidmi jiných kultur a zvyků, přičemž to byla zároveň i zkouška tolerance.

Plaští praktikanti byli z pobytu v Barcelosi tak nadšeni, že se většině ani nechtělo domů. Nejspíše za to mohlo krásné teplé počasí, neuvěřitelně zajímavě a rychle ubíhající čas na klinikách, nádherné okolí, a také obrovská spousta zážitků. Někteří studenti totiž poprvé v životě letěli letadlem, ochutnali pravé portské víno nebo viděli oceán.

A všichni společně doufají, že možnost zažít dvoutýdenní praxe v Portugalsku budou mít i jejich spolužáci.

Jaroslava Radová, studentka 2. ročníku oboru veterinářství G+SOŠ Plasy

 
Domácí mazlíčci mají v Portugalsku obdobné potíže jako u nás

„Domácí mazlíčci mají v Portugalsku obdobné potíže jako u nás, ale přístup ke klientům je odlišný,“ říkají budoucí veterináři z Plas.

V minulých dnech se z praxe v Portugalsku vrátilo 8 budoucích veterinářů, kteří studují na Gymnáziu a SOŠ v Plasích. Během 2 týdnů, které strávili na tamních veterinárních klinikách, se starali o domácí mazlíčky, ale poznali i praxi veterinárních zákroků na větších zvířatech. Problémy majitelů zvířat se v Portugalsku od české reality moc neliší. Ale rozdíl je hlavně v přístup k zákazníkovi.

Sice začnou prázdniny, ale 8 budoucích veterinářů z Plas ještě stále vzpomíná na praxe v Portugalsku, odkud se v minulých dnech vrátili. „Zapojit se do práce šlo hladce, pomáhali jsme s péčí o zvířecí pacienty a asistovali při drobných chirurgických výkonech. Vyzkoušeli jsme si šití ran, fixace končetin nebo aplikaci léčiva. Ale taky komunikaci se zákazníkem, kdy jsme museli používat angličtinu a tím jsme klienty trochu překvapili,“ udává jedna ze žákyň, která si v budoucnu plánuje otevřít vlastní veterinární praxi. Spolu se svými sedmi spolužáky se shoduje na tom, že v Portugalsku obecně panuje větší pohoda, která se odráží také na vzájemném vztahu veterináře a jeho zákazníků. „Je znát, že tam mají víc slunce. Všichni se usmívají, zákazníci jsou partnerem a nestalo se nám, že by došlo k nějaké vypjaté situaci. Zákazníky ani nepřekvapil, že je obsluhují čeští studenti a mluví s nimi v angličtině. Na severu Portugalska jsou totiž zvyklí na Angličany. A díky turismu i na cizince, takže nás všude přijali jako běžné zaměstnance. To si u nás moc nedovedeme představit,“ shodují se účastníci stáží Erasmus+ z Plas.

Dvoutýdenní praxe měli žáci využít k tomu, aby si rozšířili pracovní zkušenosti a mohli je využít ve svém budoucím povolání. „Snažíme se, aby absolventi měli co nejširší rozhled a dokázali se pohybovat v mezinárodním prostředí. Vývoj ve veterinářství jde tak rychle dopředu, že řada publikací je dostupná již pouze v angličtině, takže je v podstatě nutností, aby se dokázali tímto jazykem dorozumět i v profesní oblasti. Proto jsou pro nás projekty jako Erasmus+ hodně přínosné. Věříme, že naši veterináři budou mít v dalších letech zase příležitost vyjet za praxemi do zahraničí s podporou některého z programů Evropské komise,“ doplňuje Markéta Lorenzová, Gymnázia a SOŠ v Plasích.

O programu Erasmus+

Program Erasmus+ byl zahájen roku 2014 a je naplánován do roku 2020. Umožňuje kromě jiného získat zahraniční pracovní zkušenost žákům středních a vyšších odborných škol. Jeho hlavní výhodou je to, že naprostá většina nákladů je hrazena z prostředků EU, takže do zahraničí mohou vyjet skutečně všichni bez rozdílu. Program v ČR řídí Dům zahraniční spolupráce. Více informací na www.naerasmusplus.cz.

 
Vyvrcholení mezinárodního projektu The Cooperating Tourism Spider 8.6.2018

Gymnázium a SOŠ, Plasy jako hlavní partner vypracovalo před dvěma roky projekt s mezinárodní účastí podpořený z operačního programu Erasmus+. V rámci tohoto projektu byl vytvořen inovativní vzdělávací program v oblasti cestovního ruchu zaměřený na moduly: venkovský turistický ruch a agroturistika, sakrální a historické památky, gastronomie, hotelnictví a podnikání v cestovním ruchu. V rámci realizace náplně projektu bylo zorganizováno celkem 6 společných setkání učitelů a žáků z České republiky, Rakouska, Lotyšska a Slovenska.

Cílem projektu bylo poskytnout žákům ucelené vzdělání v oblasti turismu, motivovat je k učení se cizím jazykům, přesvědčit je o důležitosti této dovednosti a vnímat jazykové vzdělávání jako celoživotní proces, prostředek k vlastní seberealizaci a profesnímu uplatnění. Díky aktivitám došlo také k rozvoji interkulturních kompetencí žáků i jejich pedagogů.

Závěrečné setkání proběhlo pod záštitou Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje v Plzni ve dnech 4. – 8. června 2018. Cílem modulu bylo seznámit žáky se základy podnikatelské činnosti v sektoru turismu a navazujících odvětvích. Na konci setkání proběhl v plzeňském Parkhotelu slavnostní večer, během něhož došlo kromě vyhodnocení aktuálního modulu také ke shrnutí a vyhodnocení aktivit celého projektu. Jsme velmi rádi, že projekt byl hodnocen vesměs pozitivně, a doufáme, že kromě vzpomínek si účastníci odnesou i vědomosti a zkušenosti, které jim v budoucnu pomohou při uplatnění na trhu práce či v soukromém životě.

Děkujeme všem účastníkům za vzornou reprezentaci.

Mgr. Radka Košařová

 
Úspěch na Celostátní přehlídce prací SOČ

Václav Polcar ze 2. ročníku se zúčastnil Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti, která se konala 15. – 17. 6. 2018 v Olomouci.

Se svou prací z oboru Geologie obsadil krásné 4. místo mezi 15 účastníky.

Gratulujeme!

Zapsala: Mgr. Jana Koudelová

 
Poučení žáků o GDPR

Od 25.5.2018 platí nařízení Evropské komise k ochraně osobních údajů. Žáci byli třídními učiteli poučeni. Poučení určené žákům školy najdete v příloze tohoto článku.

Ing. Miloslav Ouda

Attachments:
Access this URL (http://www.gsplasy.cz/images/stories/POUCENI.pdf)Poučení[ ]538 Kb
 
Němečtí studenti v Plasích

Gymnázium v Plasích přivítalo 19. – 23. 4. studenty z německého Bad Staffelsteinu, kteří nám opláceli podzimní návštěvu v rámci výměnného pobytu. V pátek jsme obdivovali společně Prahu, kde se nám podařilo v Loretě objevit poklad. V sobotu a v neděli byli němečtí hosté v rodinách, které se o ně skvěle staraly. V pondělí vypukl ve školní tělocvičně volejbalový turnaj, jehož vítězem byla hlavně dobrá nálada. Centrum stavitelství bylo dalším cílem naší společné návštěvy. Zde se vždy česko-německá dvojice studentů snažila vyplnit celý pracovní list, a tím se všichni seznámili s jednotlivými částmi muzea. Při loučení došlo i na slzičky.

Ing. Šárka Zíková

alt

 
Turistický pavouk na Slovensku

Předposlední setkání v rámci projektu Erasmus+ The Cooperating Tourism Spider se uskutečnilo ve dnech 9. 4. - 13. 4. ve slovenském městě Zvolen. Žáci 4 škol z Rakouska, Slovenska, Lotyšska a Česka absolvovali tentokrát velmi náročný, nicméně atraktivní program zaměřený na téma gastronomie. A skutečně to stálo za to! Jen se podívejte na fotky, které následují, nebo na školní facebookové stránky, kde je umístěno celé album věnované pouze této akci.

Marek Tramba

 
Středoškolská odborná činnost

Ve čtvrtek 22.3.2018 proběhlo na gymnáziu školní kolo přehlídky SOČ. Práci v oboru geologie s názvem Složení karbonských valounků z lokality Kaznějov obhajoval Václav Polcar, student 2.ročníku.

Odborným lektorem této práce byl prof. Michal Mergl, vedoucí katedra geologických věd ZČU v Plzni.

Odborná porota školního kola byla ve složení: ing. M.Kundrát, Mgr.P.Poláková, Mgr.J.Adámková, ing.Š.Zíková.

Porota posoudilapráci a schválila její postup do okresního kola, které se bude konat 3.4.2018 na Gymnáziu v Rokycanech.

Zapsala : Mgr. Jana Koudelová, školní koordinátorka prací SOČ

altaltso2018 - 03so2018 - 04

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 17