Menu Zavřeno

Partnerské školy

Již od roku 1990 udržuje naše škola partnerské vztahy s gymnáziem v rakouském Steyru –Bundesrealgymnasium Steyr.

Jen o pět let kratší je naše partnerství s Viktor – von – Scheffel – Realschule v německém Staffelsteinu.

Náplní těchto kontaktů jsou pravidelné několikadenní výměnné pobyty našich studentů v Německu, resp. v Rakousku a samozřejmě pak následuje i návštěva německých (rakouských) žáků u nás. Tyto pobyty napomáhají bližšímu poznání každodenního života našich sousedů a přispívají i k odbourávání různých předsudků, s kterými se lze ještě někdy i dnes setkat. V neposlední řadě slouží k prohloubení jazykových znalostí našich žáků.

V rámci partnerských vztahů s německou školou vznikl projekt „Komunikační dálnice“, jehož náplní jsou mimo jiné videokonference, které vedou k navázání přímých kontaktů mezi žáky. To se velice úspěšně odráží i v již zmiňovaných výměnných pobytech.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána