Menu Zavřeno

O SOŠ

Původní Gymnázium a Střední odborná škola Plasy byly dne 1.7.2011 sloučeny do jednoho subjektu, který nese název Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy. Protože však obě části mají svoji historii a tradice, zachovala si každá součást svoji identitu i svůj specifický vzdělávací program. Přitom se podařilo maximálně využít potenciálu zaměstnanců a zjednodušit systém řízení.

Na odborné škole lze studovat obor obchodní akademie, veterinářství a agropodnikání. Odbornost absolventů je zaměřena na specializaci v zemědělství a veterinářství, samostatné podnikání a obchodní či administrativně správní činnosti. Škola spolupracuje s celou řadou podniků a dvěma školními závody.

Za hlavní cíl plaské střední školy považujeme přípravit žáky k úspěšnému zvládnutí maturitních zkoušek a k jejich dalšímu odbornému uplatnění, ať již v praxi, či v dalším studiu na vysokých školách.

Orientační plán budovy SOŠ (PDF)