Menu Zavřeno

Proměna prostranství před budovou Gymnázia ve výukovou zahradu

Název projektu: Proměna prostranství před budovou Gymnázia ve výukovou zahradu
Číslo výzvy: NPŽP 7/2019 – 6.1.C c)

Výzva: Přírodní zahrady – Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ a organizací působících v oblasti EVVO
Výše dotace: 496 740,- Kč

 Doba trvání projektu: 1. 4. 2020 – 1. 6. 2021

 

Žáci gymnázia každoročně, dvakrát až třikrát za rok pod pedagogickým dohledem udržují prostranství kolem gymnázia, které čítá především skalku ve svahu, která nebyla zbudována gymnáziem. Dnes je v majetku zřizovatele gymnázia a v současné době naprosto neodpovídá jak možnostem výuky, tak ani hledisku relaxačního či estetického prvku. Na pozemku se dále nachází vyžilé či poškozené dřeviny a keře. Na jejich místě budou vysázeny zdravé dřeviny a keře sloužící výuce více předmětů, a o které se budou žáci s pedagogy či svými rodiči starat tak, aby tato místa prospívala a stala se místem využívaným i širokou veřejností. Právě cílené vedení žáků k ochraně a udržování přírodních prostor je jeden z cílů, které kromě výuky, bychom chtěli žákům předat a přispět tak ke strategii udržitelného rozvoje. Předat jim i zodpovědnost za krajinu, ve které žijeme a je nedílnou a nezbytnou součástí našeho života.

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

www.sfzp.cz a www.mzp.cz.