Menu Zavřeno

Přeměna školního dvora na zahradu

Název projektu: Přeměna školního dvora na zahradu

Číslo výzvy: NPŽP 7/2019 – 6.1.C c)

Výzva: Přírodní zahrady – Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ a organizací působících v oblasti EVVO
Výše dotace: 517 310,- Kč

Doba trvání projektu: 1. 4. 2020 – 30. 6. 2021

 

Kolem budovy SOŠ je poměrně rozsáhlý pozemek, který má vysoký potenciál při využití k výuce zejména předmětů praxe. Vzhledem k blízkosti školy by mohl poskytovat venkovní prostory i pro výuku ostatních předmětů, pokud by byly prostory upraveny. Cílem projektu je tudíž dovybavit dvůr prvky, které by tuto výuku umožňovaly a zároveň byly blízké přírodě. Budou tedy v maximální možné míře využity přírodní materiály. V plánu je vytvořit na pozemku část, která bude věnována rostlinám (stromy, keře, záhony, foliovník, květnatá louka), dále část věnovanou zvířatům (kurník, králíkárna, mobilní oplocení) a nakonec i část sloužící jako zázemí pro výuku a uložení pomůcek, nástrojů a nářadí. Již dříve byly některé z přilehlých budov upraveny pro výukové účely a vznikla tak například dílna, ustájení pro hospodářská zvířata či psí kotec a tento projekt by měl v započatých úpravách pokračovat a volně na ně navazovat. V zahradě budou umístěny i prvky poskytující skrýš či přístřeší hmyzu (čmelín, včelí úl) a drobným volně žijícím živočichům (ptáci, ježci). Součástí projektu je i nákup výukových pomůcek, nářadí, nástrojů a přístrojů (například meteorologické přístroje).

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

www.sfzp.cz a www.mzp.cz.