Menu Zavřeno

Maturity

Komise MZ2019 pro třídy 4.AG, 4.OA a 4.V

Komise MZ2019 4.AG

Komise MZ2019 4.OA

Komise MZ2019 4.V

Rozpis praktické MZ2019 4.V

Termíny maturit

Již v měsíci dubnu začnou maturitní zkoušky, a to písemnými pracemi a praktickou MZ na SOŠ.

Písemná práce z ČJ: 10. 4.

Písemná práce z cizího jazyka: 11. 4.

Praktická MZ 4.V: 23. 4. – 25. 4.

Praktická MZ 4.AG a 4.OA: 26. 4.

Didaktické testy společné části MZ: 2. 5. – 3. 5.

Ústní MZ 4.OA: 16. 5.

Ústní MZ 4.AG: 17. 5.

Ústní MZ 4.V: 21. 5. – 23. 5.

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení: 7. 6.

Vyhlášení předmětů profilové části maturity 2019

Okruhy veterinářství (PDF) Okruhy – agropodnikání (PDF) Okruhy – obchodní akademie (PDF)

Písemné MZ2019 – jednotné schéma (PDF)

Kanon literatury k maturitní zkoušce (PDF)   Seznam četby – formulář (DOCX)