Menu Zavřeno

Přijímací řízení

Čtyřleté obory – pro žáky z 9. třídy

8.6.2020 se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky  pro obory: agropodnikání, veterinářství, obchodní akademie, čtyřleté gymnázium

dne 15.6.2020 sdělí Cermat výsledky, škola výsledky uveřejní

do 23.6.2020 přijatí zájemci o studium odevzdají zápisový lístek

Výsledky přijímacího řízení na čtyřleté obory

Přijatí žáci odevzdají zápisový lístek do 5 pracovních dní.

Nepřijatí uchazeči si mohou požádat o nové přijetí a bude jim vyhověno, pokud některý z přijatých uchazečů školu vyrozumí, že nenastoupí nebo přijatý uchazeč neodevzdá zápisový lístek.

Mgr. Markéta Lorenzová

Pořadí uchazečů oboru Gymnázium 4leté (PDF)

Pořadí uchazečů oboru Agropodnikání (PDF)

Pořadí uchazečů oboru Obchodní akademie (PDF)

Pořadí uchazečů oboru Veterinářství (PDF)

Osmiletý obor – pro žáky z 5. třídy

9.6.2020 se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky  pro osmileté gymnázium

dne 16.6.2020 sdělí  Cermat výsledky, škola výsledky uveřejní

do 24.6.2020 přijatí zájemci o studium odevzdají zápisový lístek

 

Výsledky přijímacího řízení na osmiletý obor

Přijatí žáci odevzdají zápisový lístek do 5 pracovních dní.

Nepřijatí uchazeči si mohou požádat o nové rozhodnutí o přijetí a bude jim vyhověno, pokud některý z přijatých uchazečů školu vyrozumí, že nenastoupí nebo přijatý uchazeč neodevzdá zápisový lístek.

Mgr. Markéta Lorenzová

Pořadí G8 (PDF)

 

 

Pozvánku k přijímací zkoušce zašleme mailem nejpozději 25.5.2020.

Uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.

Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut, test z matematiky trvá 85 minut.

Náhradní termín přijímací zkoušky pro všechny obory je dne 23.6.2020.

Proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí ke vzdělávání na střední školu se nelze odvolat. Ani letos ale uchazeči nepřicházejí o možnost být přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“. Ředitelka školy může přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků vydáním nového rozhodnutí.

Nově je dále stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit opakovaně i tehdy, pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je stanovena na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Další kola přijímacího řízení vyhlásíme, pokud nebude po prvním kole plná kapacita školy.

 

11.5.2020

Mgr. Markéta Lorenzová

podrobné informace MŠMT

pravidla hygieny MŠMT

 

Pravidla nového rozhodnutí

ŽÁDOST o vydání nového rozhodnutí

 

Kritéria pro přijetí čtyřleté obory – G i SOŠ 2020

Kritéria pro přijetí osmileté gymnázium 2020

Náplň přípravných kurzů – gymnázium čtyřleté 19/20

Náplň přípravných kurzů – gymnázium osmileté 19/20

přihláška – gymnázium čtyřleté 19/20

přihláška – gymnázium osmileté 19/20

Náplň přípravných kurzů SOŠ 2019-2020

Přihláška na kurzy oborů SOŠ