Menu Zavřeno

ŠVP

Školní vzdělávací programy všech oborů školy jsou uloženy v ředitelně školy. Do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.