Menu Zavřeno

8leté gymnázium

Gymnázium nabízí

  • čtyřletý vzdělávací program nižšího stupně osmiletého gymnázia všeobecného studia
  • čtyřletý vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia všeobecného studia

Studijní forma vzdělávání: denní

Kód: 79 – 41-K/81

Profil absolventa

Absolvent Gymnázia Plasy je všestranně vzdělán, je připraven složit zkoušky na vysokou školu a obstát ve vysokoškolském studiu.

Orientuje se v běžném životě, je schopen zapojit se do veřejného dění, samostatně a zodpovědně pracovat, uplatnit tak získané humanitní, technické i přírodovědné znalosti.

Absolvent Gymnázia Plasy komunikuje ústně, písemně i pomocí ICT, a to jak v mateřském jazyce, tak i v cizích jazycích, a prakticky používá ICT při své práci i pro vlastní vzdělávání.

Absolvent Gymnázia Plasy chrání a rozvíjí své fyzické, duševní i sociální zdraví, chrání životní prostředí a prohlubuje své ekologické povědomí.

Je si vědom svých práv a povinností, dodržování zákonů a všeobecně uznávaných pravidel.

Ctí demokratické principy fungování společnosti.

97 % absolventů pokračuje ve studiu na vysoké škole.

Učební plán