Menu Zavřeno

Agropodnikání

Obor 41 41 M/01 Agropodnikání Plasy

Poskytuje všeobecné a základní odborné vzdělání univerzálního manažerského typu. To umožňuje široké zapojení ve všech typech podniků zemědělské prvovýroby, služeb, podnikatelské a obchodní činnosti, v některých úsecích zpracovatelského průmyslu, absolventi se mohou uplatnit i jako administrativní pracovníci či obsluha počítačů, ale také v institucích zabývajících se péčí o životní prostředí.
Výuka oboru agropodnikání je zaměřena na obě důležité složky zemědělství – na chov zvířat i na pěstování rostlin. V obou oborech získávají studenti poměrně hluboké vědomosti, které lze uplatnit i v osobním životě.
Nedílnou součástí jsou i dovednosti nutné pro řízení podniku, jako je psaní na stroji, práce na počítači (moderní počítačové učebny), dobrá znalost účetnictví a ekonomiky.
Cílem výuky oboru agropodnikání je tedy absolvent schopný samostatného uvažování i práce s poměrně velmi širokým spektrem vědomostí i dovedností, který se může dobře uplatnit v mnoha nejrůznějších oborech, popřípadě může pokračovat v dalším studiu na vysoké škole. Přínosem v dnešní přetechnizované době je i možnost kontaktu studentů s živou přírodou, který naše škola formou praxe, výuky myslivosti i teoretické výuky umožňuje.

Žáci získávají:

  • Zdarma řidičské oprávnění skupiny T
  • Cenově zvýhodněné je řidičské oprávnění skupiny B
    Škola rovněž poskytuje možnost získat odbornou mysliveckou zkoušku, na jejímž základě je možno žádat o přijetí do kterékoliv myslivecké společnosti a vykonávat myslivecké právo také na úrovni profesionální, či mysliveckého hospodáře.Studentům škola též nabízí kurz pro inseminační techniky akreditovaný Ministerstvem zemědělství ČR, kde získají osvědčení, umožňující kvalifikovaně provádět umělé oplodňování samic hospodářských zvířat.
  • Výuka oboru agropodnikání probíhá z větší části v učebnách školy a z části formou odborné praxe ve školním závodě Kralovická zemědělská, a.s, kde se studenti v reálu seznamují se zemědělskou technikou, chovem zvířat a s rostlinnou výrobou.
  • Zahraniční praxe probíhá na farmách v Bavorsku a Portugalsku zdarma.

Afterward, proceed west through the next door. If you’re looking for something else, find hundreds of demos and game reviews on our online slots page. In order to enjoy live dealer games, players must look for the ‘Live Casino’ section of a casino site https://www.casinoenligne-belgique.com. While you are playing, keep in mind that you aren’t really a prisoner, although you may act like one.

Profil absolventa

Absolvent uvedeného oboru vzdělání se uplatní ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti, ve službách pro zemědělství, ve zpracování a odbytu zemědělské produkce, v plemenářských organizacích, v nákupních a obchodních podnicích, ve šlechtitelských a semenářských organizacích, v ekonomických útvarech podniků, ve službách pro rozvoj venkova a v ochraně a tvorbě krajiny.

Uplatní se zejména jako zemědělský technik, agronom, zootechnik a farmář nebo jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, plemenář, šlechtitel, prodejce služeb pro zemědělství, pracovník provozu zpracovatelského průmyslu, prodejce zemědělské techniky, pracovník zemědělské inspekce, poradce pro zemědělství, odborný pracovník údržby krajiny a rozvoje venkova včetně agroturistiky. Může vykonávat funkce středních technickohospodářských, administrativních a správních pracovníků jak v zemědělských podnicích, tak ve státní správě. Je připraven ke studiu na vysoké škole.

Učební plán – agropodnikání (PDF)