Menu Zavřeno

ECVET Units as Initial or Additional Training to the European Veterinary Assistant Diploma

ECVET Units as Initial or Additional Training to the European Veterinary Assistant Diploma
Reg.č.: 2016-1-LV01-KA202-022652
Hlavní partner: Smiltenes tehnikums, Smiltene (Lotyšsko)

Další partneři:

  • Gymnázium a Střední odborná škola Plasy (ČR)
  • LEPRP Jeanne Antide (Francie)
  • Järvamaa Kutsehariduskeskus, Talin (Estonsko)

Doba trvání projektu: 1.9.2016 – 31.8.2018
Celková výše projektu: 217 370,00 EUR
Finanční výše české části projektu: 53 290,00 CZK

Poskytnuté prostředky pocházejí z programu Erasmus+, KA 2

Specifické znalosti, dovednosti a kompetence jsou základním parametrem pro profesionální i osobnostní rozvoj, úspěch v konkurenci, zaměstnání a současně i aktivního života.

Vzdělávání a praxe v oblasti veterinářství se provádí v různých evropských zemích na různé úrovni. Cílem projektu je seznámení se způsobem výuky a praxe v zahraničí, využití zkušeností, vypracování materiálů a jejich zavedení do výuky, vykonání praxe a získání osobních zkušeností na zahraničních školách a na základě takto dosažené vyšší odbornosti pak lepší uplatnění na trhu práce.

Projekt se opírá o tzv. European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET), o mezinárodní mobility, o vypracování učebních výstupů v oblasti veterinářství a o zajištění celoživotního vzdělávání v tomto rezortu.

Přidanou hodnotou projektu je vzhledem k tomu, že veškeré materiály budou vypracovány a praxe vykonávána v zahraničí v anglickém jazyce, získání znalostí v oblasti profesionální angličtiny, lepší pochopení evropské dimenze, rozdílů a potřeb trhu práce v Evropě, kultury a životního stylu, tolerance.

Jednotliví partneři budou zpracovávat a zajišťovat praxi v následujících modulech:

Asistent při operacích na veterinární klinice – kastrace a sterilizace malých zvířat (Lotyšsko)
Asistent chirurgických zákroků u koní (Estonsko)
Umělá inseminace (Česká republika)
Asistent v prodejnách domácích zvířat (Francie)

Průběh projektu:

  1.  Vytvoření teoretického a praktického tréninkového programu a výukového a procvičovacího materiálu v psané či digitální podobě v anglickém jazyce.
  2. Vytvoření výukových jednotek na základě principů ECVET.
  3.  Vytvoření Memorandum of Understanding v souladu s ECVET.
  4.  Dohoda mezi školou, žákem a veterinární klinikou či prodejnou domácích zvířat.
  5.  Testovací jednotky jako studentská praxe na partnerských školách, spolupráce s veterinárními klinikami, veterináři a prodejnami domácích zvířat během 3 týdnů.

Reignier, Francie 21.-25.8.2017

Ještě o prázdninách strávilo několik učitelů naší školy, včetně paní ředitelky pět dnů ve městě Reignier, sídle našeho projektového francouzského partnera. Během těchto dnů pracovali na tvorbě výstupních materiálů projektu, navštívili přírodní parky, chovatelské stanice, veterinární kliniky a nemocnice, projednávali organizační otázky, aby se dobře připravili na nejdůležitější akci projektu – výuku studentů. Ta bude probíhat ve dnech 22.10.-11.11.2017. Osm našich žáků veterinářství pojede do zahraničí a naopak žáci ze zahraničí přijedou k nám. Držíme všem palce, ať projekt splní jejich očekávání, ať dosáhnou dobrých studijních výsledků a ať si pobyty užijí!

Radka Košařová

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána


Studentská i studijní návštěva ze zahraničí

Tři týdny strávily studentky z Francie, Lotyšska a Estonska na naší škole, aby absolvovaly náročný výukový modul „umělá inseminace“, zakončený závěrečnou teoretickou i praktickou zkouškou a udělením certifikátu.

Kromě výuky navštívily studentky i mnohé farmy, města a kulturní památky, seznámily se s historií našeho území, oslavily spolu s námi 28. říjen, poznaly zdejší gastronomii a seznámily se i s některými českými studenty.

Na to, jak výuka probíhala, jsem se zeptala jejich učitele Ing. Petra Svobody:

RK: Pane inženýre, jak se Vám učilo se 7 dívkami ze zahraničí?

PS: Studentky projevovaly o problematiku zájem, tři dívky z Estonska, možná proto, že byly starší a z vyšších stupňů škol, pracovaly již někde na farmách, se o témata zajímaly o něco hlouběji.

RK: Můžete porovnat zahraniční žákyně s našimi?

PS: Protože zahraničních studentek bylo pouze sedm, mohli jsme se jim věnovat individuálně, což se projevilo tak, že nevyrušovaly a zajímaly se, dotazovaly se. Toto někdy u českých studentů postrádám.

RK: Výuka trvala tři týdny. Podělil jste se o ni s MVDr. Sloupovou. Ale i tak – nebylo to dlouhé?

PS: Protože jsme se o studentky dělili, pro nás to tak dlouhé nebylo, ale z dotazů ke studentkám jsme vyvodili, že pro ně to bylo dosti dlouhé.

RK: Pro výuku vytvořil tým tvůrců, jehož jste byl i Vy členem, výukové materiály a pracovní sešity. Jak je nyní s odstupem hodnotíte?

PS: Vytvořené výukové materiály používám i nadále ve výuce našich studentů a domnívám se, že se setkaly s úspěchem také u zahraničních studentek.

RK: Výuka probíhala v angličtině. Jak jste se s tím popral?

PS: Pral jsem se s tím zuby nehty a něco jsem se přiučil. Obrovský dík patří Vendule Karbanové, která špičkově překládala a spolupracovala.

RK: Jak hodnotíte celý projekt

PS: Zachránila nás vypůjčená dodávka, ta umožnila značnou pestrost exkurzí a pracovišť, atraktivita pak určitě vedla k tomu, že třítýdenní pobyt studentkám rychleji utíkal a ony se ani chvilku nenudily. Podle mne budou vzpomínat v dobrém a nemusíme se tudíž bát jakéhokoliv srovnání s ostatními zeměmi, které se projektu zúčastnily.

Děkuji všem zúčastněným za jejich nemalý přínos k úspěchu této akce.

Mgr. Radka Košařová

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána


Praxe našich žáků v zahraničí v rámci projektu Erasmus+ KA2

V rámci projektu dostalo 8 žáků oboru veterinářství z naší školy příležitost absolvovat třítýdenní praxi v zahraničí. Tři jeli do Francie, tři do Estonska a dva do Lotyšska. Jak se jim tam líbilo, co se naučili, co viděli a čeho dosáhli, nám napsali sami ve svých příspěvcích.

Naše praxe v Estonsku, …

Spolu s několika studenty nám byla nabídnuta možnost jet na zahraniční praxi do Estonska. Tématem naší praxe byl chov koní. Někteří již měli zkušenosti s koňmi, jiní ne. První den nás velmi mile přivítaly estonské učitelky, které nás měly v nadcházejících třech týdnech seznámit s chovem koní. Ze začátku nás provedly po areálu školy, stájích a jízdárně. Seznámily nás s naším programem na následující tři týdny. Celá naše praxe byla rozdělena na dvě části. První byla teoretická, ve které nám vysvětlily probíranou látku, kterou jsme si v druhé praktické části mohli vyzkoušet a lépe se ji tak naučit. Během našeho pobytu nás také vzaly na špičkovou kliniku, několik soukromých stájí a pár estonských památek. Poslední den nám uspořádaly menší závody a výstavu koní, byla to také naše praktická zkouška. Nejprve koně řádně upravit, ustrojit a poté s ním projet menší závodní dráhu. Musím poznamenat, že čeští studenti měli druhého nejlépe upraveného koně. Mně osobně se tato praxe velmi líbila, a kdybych se měl této praxe znovu zúčastnit, neváhal bych a jel znovu.

Matěj Lesch

…, v Lotyšsku …

Ve dnech 22.10. – 11.11.2017 jsem se zúčastnila se spolužákem a kamarádem Markem Caltou zahraničí praxe v Lotyšsku se zaměřením na kastrace. Tímto bych především chtěla poděkovat, že se naše škola zúčastnila tohoto projektu a my jsme dostali tuto možnost. I přes to, že jsem se již čtvrtý den pobytu ocitla v Lotyšské nemocnici, musím říct, že jsem si vše užila. Byl to jeden z nejkrásnějších zážitků v životě. Naučili jsme se spoustu věcí o kastraci zvířat, ale také jsme se zlepšili v angličtině. Byla to obrovská životní zkušenost.
Navštívili jsme spoustu zajímavých míst jako např. hlavní město Lotyšska – Rigu či nedotčenou přírodu tohoto státu.

Adéla Jeslínková

… a ve Francii

Díky naší škole jsem se svými dvěma spolužačkami dostal příležitost zúčastnit se zahraniční praxe ve Francii. Naším tématem byla péče o zvířata v pet shopu, což je takový český zverimex. Po příletu do Ženevy se nás ujal místní učitel angličtiny, který na nás byl po celou dobu pobytu velmi hodný. Poté jsme dostali přidělené pokoje na internátu a druhý den jsme se již mohli vrhnout do práce. Hlavní složkou naší praxe bylo ale také učení, které bylo velmi zajímavé, a dozvěděl jsem se při ní spoustu nových informací. Další částí byly výlety do různých měst, některá byla menší, ale dostali jsme příležitost podívat se i do centra Ženevy, které bylo okouzlující. Poslední týden jsme navštívili místní veterinární nemocnici, která byla obrovská. Pracovalo zde totiž 20 různých veterinářů a každý byl specialista na různé druhy zvířat. V této nemocnici jsme mohli vidět každý den nová zvířata, kterých tam bylo opravdu požehnaně. Také jsme si zde mohli vyzkoušet anestezii u různých druhů zvířat. Tato praxe pro mě byla opravdu velkým zážitkem, poznal jsem zde nové lidi, přiučil se spoustě věcí o místní kultuře a v neposlední řadě jsem se samozřejmě přiučil mnoho věcí o svém oboru.

Štěpán Jehlička

My všem studentům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a gratulujeme k získání certifikátu Erasmus+.

Radka Košařová