Menu Zavřeno

Jazykové šablony GaSOŠ Plasy

Název projektu: Jazykové šablony GaSOŠ Plasy

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0064

Rozpočet projektu: 974 858,00 Kč

Doba realizace projektu: 1.7.2015 – 31.12.2015

Zúčastnění pedagogové:

KA1: Mgr. Eva Kebortová, Mgr. Pavel Bulín

KA2: Mgr. Markéta Cejthamrová, Mgr. Barbora Nová

KA3: Mgr. Markéta Lorenzová

KA4: PaedDr. Ivana Bicanová, Mgr. Radka Košařová, Mgr. Lucie Bulínová, Mgr. Václava Karbanová, Mgr. Šárka Nová

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

KA1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

V této KA byly vytvořeny celkem 2 produkty.

První produkt se týká vytvoření 2 tematických plánů, a to pro 3. a pro 4. ročník Gymnázia a SOŠ Plasy, obor agropodnikání a veterinářství, dále zprávy o ověřování praxe v zavedených čtenářských dílnách a seznamu pořízené literatury pro uvedené třídy. Pro tyto třídy bylo nakoupeno celkem 167 kusů knih do školní knihovny. Některé tituly byly nakoupeny ve vyšším množství, takže bylo zakoupeno 27 různých titulů. Jsou to:

Karel Čapek: Povídky z první a druhé kapsy

Ernest Hemingway: Stařec a moře

Jack London: Tulák po hvězdách

Guy Maupassant: Kulička

Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ

William Saroyan: Tracyho tygr

John Steinbeck: O myších a lidech

Jack Kerouack: Na cestě

Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol

Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Haruki Murakami: Kafka na pobřeží

George Orwell: Farma zvířat

Ota Pavel: Smrt krásných srnců

Joanne Kathleen Rowling: Harry Potter a fénixův řád

Joanne Kathleen Rowling: Harry Potter a kámen mudrců

Joanne Kathleen Rowling: Harry Potter a ohnivý pohár

Joanne Kathleen Rowling: Harry Potter a princ dvojí krve

Joanne Kathleen Rowling: Harry Potter a relikvie smrti

Joanne Kathleen Rowling: Harry Potter a tajemná komnata

Joanne Kathleen Rowling: Harry Potter a vězeň z Azkabanu

Skácel: Smuténka

William Styron: Sophiina volba

J.R.R. Tolkien: Hobit aneb Cesta tam a zse zpátky

J.R.R. Tolkien: Pán prstenů, Společenstvo prstenu

J.R.R. Tolkien: Pán prstenů, Dvě věže

J.R.R. Tolkien: Pán prstenů, Návrat krále

Michal Viewegh: Báječná léta pod psa

Druhý produkt se týká vytvoření dalších 2 tematických plánů, a to pro primu (1.A) a kvartu (4.A) Gymnázia a SOŠ Plasy, dále zprávy o ověřování praxe v zavedených čtenářských dílnách a seznamu pořízené literatury pro uvedené třídy. Pro tyto třídy bylo pořízeno celkem 8 titulů v celkovém počtu 158 kusů knih. Jedná se o:

Lichožrouti (1. díl), Pavel Šrut

Cesty dětí do staletí aneb jak Běla a Kuba poznávali naši historii, Kateřina Schwabiková

O´Bluda, Daniela Krolupperová

Prázdniny blbce číslo 13 aneb jak jsme zachraňovali svět, Miloš Kratochvíl

Cesta svatým Vít-ahem, Eva Prchalová

Bubela – doslova a do písmene pravé české dobrodružství, Michal Čunderle

Zločin na Starém Městě pražském, Daniela Krolupperová

Čarovný kámen Brisingamenu, Alan Garner

KA2 – Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Tato klíčová aktivita byla využita dvěma pedagogy naší školy.

Prvním pedagogem je Mgr. Markéta Cejthamrová, která se zúčastnila kurzu v Bournemouth, Velká Británie, ve dnech 27. 7. – 7. 8. 2015. Instituce, ve které probíhal kurz, se jmenuje International Teaching and Training Centre ITTC Europe LTD. Výběr kurzu byl řešen na základě výběrového řízení, pro které archivujeme podklady. O absolutoriu kurzu je pořízeno osvědčení s požadovanými informacemi a byla sepsána hodnotící zpráva. Kurz byl koncipován pro učitele angličtiny jako cizího jazyka a jeho hlavním cílem bylo poskytnout účastníkům praktické tipy a ukázky nových pedagogických postupů, které uplatní ve výuce. Těžiště kurzu spočívalo v seminářích a workshopech, ve kterých si účastníci mohli sami prakticky vyzkoušet představené aktivity. Kromě praktických ukázek lektoři poskytovali rovněž teoretickou oporu.

Druhým pedagogem je Mgr. Barbora Nová, která se zúčastnila kurzu V Hamburku, Německo, ve dnech 23. 8. 2015 – 5. 9. 2015. Instituce, ve které probíhal kurz, se jmenuje Colon LANGUAGE CENTER. Výběr kurzu byl řešen na základě výběrového řízení, pro které archivujeme podklady. O absolutoriu kurzu je pořízeno osvědčení s požadovanými informacemi a byla sepsána hodnotící zpráva. Cílem jazykového kurzu bylo zlepšení jazykové komunikativní kompetence, zlepšení praktických jazykových dovednosti, ale také přispět k rozvoji celkového kulturního rozhledu a vytvořit tak základ pro další jazykové i profesní zdokonalování.

KA3 – Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

Pedagogem, který využil tuto klíčovou aktivitu, byla ředitelka školy Gymnázium a SOŠ, paní Mgr. Markéta Lorenzová. Stínování vykonávala na škole Bundesrealgymnasium (BRG) Steyr, Rakousko ve dnech 18.-24.10.2015. Tato škola je naší partnerskou školou. Paní ředitelka navštívila hodiny fyziky a matematiky, zaměřila se na metody výuky, využití didaktických pomůcek, vzájemné souvislosti mezipředmětových vztahů.

KA4 – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

V rámci této klíčové aktivity se zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu zúčastnilo celkem 5 skupin žáků po minimálně 10 osobách.

3 skupiny žáků vycestovaly do Anglie ve dnech 6.-11.9.2015. Instituce, ve které probíhal jazykový kurz, se jmenuje English Language Homestays, Shoreham, Brighton. Žáci byli rozděleni podle úrovně znalostí na základě Společného evropského referenčního rámce do skupin A1, A2 a B1. Výuka těchto skupin probíhala odděleně a odpovídala znalostem žáků v nich. Každá skupina cestovala s vlastním pedagogem. Poznávací část zájezdu pak byla shodná pro všechny 3 skupiny.

Zbývající 2 skupiny žáků vycestovaly do Salcburku, Rakousko ve dnech 7.-11.9.2015. Instituce, ve které probíhal jazykový kurz, se jmenuje Deutschstudio Salzburg. Žáci byli rozděleni podle úrovně znalostí na základě Společného evropského referenčního rámce do jedné smíšené skupiny A1+A2 a do skupiny B1. Výuka těchto skupin probíhala odděleně a odpovídala znalostem žáků v nich. Každá skupina cestovala s vlastním pedagogem. Poznávací část zájezdu pak byla shodná pro obě dvě skupiny.

Všechny klíčové aktivity byly hodnoceny pedagogy i žáky pozitivně a jako velmi přínosné.