Menu Zavřeno

Model atomu

Slavnostní shromáždění a odhalení dne 27. 9. 2022

Sochař: Lukáš Řezníček

Nápad: absolvent gymnázia Ing. Michal Radoš

Pracovní název: Holotův atom

Důvod: Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy má dvě části jako v atomu. Mezi gymnáziem a SOŠ je „přitažlivá lidská síla“.

 

Hosté:

Benedikt Holota – rodák z nedalekých Nebřezin, katolický kněz a františkán, spisovatel, publicista, malíř

Ing. Michal Radoš – bývalý student gymnázia

Petr Vanka  – zastupitel PK, náměstek hejtmana PK pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropských záležitostí

Jaroslav Sokol – vedoucí oddělení organizace školství PK

Ing. Zuzana Švehlová – referentka oddělení organizace školství PK

Mgr. Karel Lapský – bývalý ředitel gymnázia

Mgr. Josef Henzl – bývalý ředitel gymnázia

Ing. Václav Kožíšek  – bývalý ředitel Střední odborné školy

Lukáš Řezníček – sochař

Mgr. Markéta Lorenzová – ředitelka Gymnázia a SOŠ, Plasy

Mgr. Petra Poláková – zástupkyně ředitelky školy

Členové pedagogického sboru

Žáci školy

Fotografie

Slova pana Petra Vanky

Příspěvky absolventů gymnázia

text Ing. Michal Radoš, fotografie Inf. Ivo Kornatovský
publikováno v Plaském zpravodaji

Vladimír Benedikt Holota (PDF)

Od atomu k jednomu františkánovi (PDF)

Článek o B. Holotovi

Duchovním otcem myšlenky našeho modelu je rodák z nedalekých Nebřezin Benedikt Vladimír Holota – katolický kněz a františkán, spisovatel, publicista, malíř a od roku 2020 kvůli pandemii koronaviru i youtuber. Jeho videa, ve kterých se snaží lidem dodat naději a povzbudit je mají často tisíce zhlédnutí. A to je otci Holotovi sto let! Narodil se 5. srpna 1922. Jeho život má nejen úctyhodnou délku, ale je i neuvěřitelně bohatý. Vystudoval plzeňskou reálku, zajímal se o výtvarné umění, závodně šermoval, po studiích pracoval v plzeňské Škodovce. 25. října 1947 vstoupil do františkánského řádu, stal se mnichem. O rok později začal studovat teologii. Při Akci K v 50. letech byl zatčen, internován v klášterech Hejnice, Bohosudov, Králíky a Osek, pak prošel nucenými pracemi na stavbě vodním nádrže Klíčava. V roce 1952 byl tajně vysvěcen na kněze, vrátil se ke studiu teologie, svou službu ale musel vykonávat tajně až do roku 1971. Pak působil jako kněz v Pečkách, Státní bezpečnost ho ale stále sledovala a vyslýchala. Po revoluci se v roce 1991 vrátil do řeholního společenství a žije v klášteře u kostela Panny Marie Sněžné v Praze.

Mgr. Lucie Bartůšková

Více o modelech atomu

Kliknutím otevřete modely atomu