Menu Zavřeno

Modernizace technických předmětů a praxe

Tento projekt „Modernizace technických předmětů a praxe“ je spolufinancován Evropskou unií

Prioritní osa: 2 stabilizace a rozvoj měst a obcí

Oblast podpory: 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/27.02895

Realizace: 1. 10. 2013 – 27. 3. 2015

Celkové výdaje projektu: 4 500 000 Kč

Projekt „Modernizace technických předmětů a praxe“ financovaný z výzvy č. 27. ROP NUTS II Jihozápad je zaměřen na nákup nového vybavení, které umožní škole realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi.

Hlavním cílem projektu je pomocí nákupu nového vybavení zlepšit vybavení školy (konkrétně učebny mechanizace a CAD/CAM a učebny praxe) a zajistit tak zkvalitnění procesu odborného vzdělávání s maximálním důrazem na podporu získání klíčových odborných kompetencí žáka využitím moderního vybavení.

Další cíle projektu:

Projektem má na škole dojít k vytvoření vhodných podmínek pro zavedení nových metod výuky s využitím moderních přístrojů a techniky ve výuce odborných předmětů a přizpůsobit odbornou výuku aktuálním trendům v praxi.

Specifické cíle projektu:

  • zajištění plnění školního vzdělávacího programu,
  • iniciovat změnu práce učitelů odborných předmětů,
  • vybavit pracoviště vybavením pro potřeby výuky odborných předmětů,
  • připravit vyučující odborných předmětů na využití této techniky,
  • kvalitou výuky a jejím propojením s aktuálním děním v praxi motivovat žáky k setrvání v oboru,
  • kvalitou výuky a jejím propojením s aktuálním děním v praxi motivovat uchazeče o studium k vyššímu zájmu o školu.

Modernizovány budou tyto pracoviště:

  • učebna mechanizace a CAD/CAM – pořízen bude řidičský trenažer, výuková sada pro pneumatiku a elektropneumatiku, počítače a nástroj CAD/CAM, 3D tiskárna, technické vybavení učebny mechanizace a vybavení laboratorními stoly.
  • učebna praxe – pořízeno bude veterinární vybavení učebny praxe, analyzátor mléka, tonometr na měření očního tlaku zvířat, model dojnice, Rychloanalyzátor, Laboratorní prosévadlo, Pokusný kladívkový šrotovník, Analytický přístroj na kontrolu krmiv a pícnin a další vybavení.
  • malotraktor s příslušenstvím.