Menu Zavřeno

Obchodní akademie

Obor 63 41 M/02 Obchodní akademie Plasy

Poskytuje kvalitní všeobecné vzdělání včetně dvou cizích jazyků a odborné vzdělání nutné pro výkon obchodně-podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, v peněžnictví, tuzemském i zahraničním obchodě, v cestovním ruchu, ve státní i veřejné správě.
V průběhu studia jsou studenti vedeni k činnostem spojeným s nákupem, výrobou a prodejem, marketingem, finančním hospodařením podniku, jeho účetnictvím, statistikou, cenovou tvorbou, daňovou agendou, činnostem spojeným se získáváním a zpracováním informací, technikou cestovního ruchu, využíváním počítačů a kvalifikované sekretářské práci. Studenti mohou vykonat státní zkoušku ze psaní na stroji.
Student tak získá ve škole všechny vědomosti a dovednosti nutné pro budoucí práci: má znalost dvou cizích jazyků (angličtina a němčina), dovede pracovat s počítačem a dobře se dokáže orientovat v problematice účetnictví a ekonomiky.

The great thing about using this system in skill-based contests is that you can overcome short-term variance by consistently winning back losses. If you mainly bet on fixed-odds and occasionally on the exchange overall you would be better with Ladbrokes. Guests enjoyed complimentary food and drink…pity about the 0-0 result https://www.betzoid.com. Yet, given that Google banned real money gambling apps for many years, not all operators have invested in the development of Android apps.

Od roku 2011 zavádíme v tomto oboru dvě zaměření:

Cestovní ruch, směřující k získání širších vědomostí a dovedností v oblasti organizace rekreačních pobytů a turistických aktivit, rozšířený též o tématicky zaměřený anglický jazyk.
Počítače a grafika, jenž poskytne zájemcům rozšířenou výuku v oblasti ICT a je doplněn o elektronické zpracovávání grafiky.
Kromě toho se na škole samozřejmě vyučují i předměty všeobecné – český jazyk, dějepis, zeměpis, matematika …, takže náš student by měl být schopen v případě zájmu buď pokračovat ve studiu na téměř jakékoliv vysoké škole nebo se dobře uplatnit ve velice širokém spektru povolání vyžadujících středoškolské vzdělání.
Přijímací řízení:

Profil absolventa

Absolvent obchodní akademie se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání (typové pozice): ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další.

Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.

Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Učební plán – OA (PDF)