Menu Zavřeno

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji

Škola je partnerem s finančním příspěvkem projektu

„Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0002
Datum zahájení realizace projektu: 01. 09. 2013
Datum ukončení realizace projektu: 30. 06. 2015
Výše finanční podpory celého projektu pro Plzeňský kraj: 95.938.495,63 Kč
Výše finanční podpory pro naši školu: 5.540.583,46 Kč
Projekt je financován z 85% ESF a 15% státním rozpočtem ČR. 
Projekt se zaměřuje na investiční a metodickou podporu technického a přírodovědného vzdělávání středních a základních škol v Plzeňském kraji. Je do něj zapojeno 18 středních a 70 základních škol.
Naše škola je dlouhodobým a úspěšným realizátorem evropských projektů. Ty se stávají prostředkem zkvalitnění výuky a motivace ke vzdělání. V tomto případě je naší snahou podpořit studium technických profesí na vysokých školách a reálné uplatnění žáků na trhu práce právě v těchto oborech.
Jako jednomu z 18 partnerů tento projekt umožní:
1. motivovat žáky naší školy i žáky základních škol ve výše zmíněných oborech modernizací (vybavením – počítači a demonstračními pomůckami) učeben fyziky, chemie, biologie v rámci vytvoření zcela nové bio-chemické laboratoře – právě v těchto předmětech je kladen větší důraz na praktickou stránku vzdělávání
2. zvýšit kompetence žáků školy skrze praktické aktivity v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání
3. získat praktické kompetence s moderním přístrojovým vybavením v souladu s RVP/ŠVP
4. propojit teoretické vyučování s potřebným praktickým
Realizační tým:
Mgr. Radka Košařová – projektový manažer partnera
Mgr. Marek Tramba – koordinátor partnera
Mgr. Eva Kebortová – finanční manažer partneraZapojení lektoři:
Bi, Ch – Mgr. Jana Koudelová, Mgr. Lucie Bartůšková, Mgr. Tereza Andrlová, Ing. Milan Kundrát
Fy a robotika – Mgr. Jaroslava Domabylová, Mgr. Jiří Motis, Mgr. et Ing. Josef Vladař, Mgr. Ivan VargaZapojené základní školy:
Základní škola Plasy, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli
Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Cíle projektu budou naplňovány těmito klíčovými aktivitami /KA/:

KA 01 – Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování

– nákup měřících systémů pro fyziku, chemii, biologii v napojení na PC

KA 02 – Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání

– nákup stavebnic pro sestavení robotů a senzory pro výuku ve Fy, fyzikálních cvičeních a robotice

– nákup demonstračních pomůcek pro fyziku (např. demo soupravy elektroniky, elektřiny, mechaniky, optiky)

– nákup pomůcek a přístrojů pro výuku a praktická cvičení Ch a Bi a zároveň do bio-chemické laboratoře (např. stereomikroskopy, sady pro pozorování, dalekohledy, chemikálie)

– nákup zařízení, nábytku, digestoře, demonstračního pracoviště pro pedagoga pro nově vzniklou bio-chemickou laboratoř

KA 03 – Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupené v rámci projektu

– proškolení pedagogů pro práci s měřicími systémy

KA 05 – Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na technické a přírodovědné vzdělávání žáků SŠ

– vytvoření kroužků fyziky a robotiky v učebně Fy s nově pořízenými demonstračními pomůckami a systémy měření

– vytvoření kroužku biologicko-chemického v nové bio-chemické laboratoři a exteriéru

KA 06 – Vytvoření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb

– vytvoření skupiny 4 gymnázií s cílem předávání zkušeností, předváděny budou ukázkové hodiny žáků hostující školy, burza nápadů

KA 11 – Sdílení učeben /dílen /laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ a spolupráce se zaměstnavateli nebo jejich zástupci v oblasti přírodovědné a technického vzdělávání

– pro zapojené 4 ZŠ celodenní výukové akce rozdělené dle výukových předmětů (Fy, Bi, Ch, robotika) s využitím technického vybavení laboratoře i zmodernizovaných učeben

KA 12 – Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání pro žáky ZŠ s využitím moderních učeben /dílen/laboratoří SŠ

– vytvoření workshopů pro žáky ZŠ formou badatelského zkoumání a práce na PC v nových učebnách a laboratoři v předmětech Bi, Ch, Fy, robotika

KA 13 – Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravují a realizují pro žáky ZŠ vzdělávací aktivity/projekty zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání

– mezi žáky SŠ (připraví a zrealizují praktická cvičení) a ZŠ v rámci přírodovědných a robofyzikálních workshopů realizovaných v KA 12 v rámci volnočasových aktivit žáků ZŠ

KA 14 – Spolupráce středních a základních škol se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje

– setkání žáků (členové kroužků a workshopů) s představiteli firem formou exkurzí (výběr firem na základě spolupráce s Regionální hospodářskou komorou)

Po dobu udržitelnosti bude probíhat povinná výuka žáků SŠ v rozsahu obdobném této výuce v projektu. Dále bude probíhat každý školní rok realizace minimálně jedné volnočasové aktivity.

Realizační tým

Kroužek fyzika (PDF) Kroužek biochemie (PDF) Kroužek robotika (PDF)

30. 6. 2015 byl ukončen projekt Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji. Závěrečnou evaluační zprávu a příklady dobré praxe najdete v příloze.

Evaluační zpráva (PDF) Příklady dobré praxe (PDF)


REKAPITULUJEME …

Slovník cizích slov nám při vymezení významu slova v nadpisu nabízí kromě jiných synonymních obratů i význam: přehledné shrnutí. A protože je půlrok práce na projektu Podpora tech. a přír. vzdělávání v Plzeňském kraji za námi, je jistě příhodný čas právě na REKAPITULACI v pořadí již 2. pololetí.

V prvé řadě je třeba zmínit pořízení zbrusu nové chemické laboratoře včetně jejího materiálního vybavení pomůckami a chemikáliemi, dále nákup pomůcek a modelů pro biologii a zakoupení fyzikálních měřících přístrojů a pomůcek pro fyziku jak pro naši školu, tak i pro partnerské základní školy. Toto bohaté materiální zabezpečení všech výše zmíněných předmětů umožňuje našim žákům i žákům základních škol pracovat s konkrétními přístroji, modely, chemikáliemi přímo na hodinách nebo kroužcích – možnost praktického vidění a „osahání“ si jednotlivostí je nedocenitelná.

V návaznosti s těmito pomůckami bylo průběhu 2. pololetí dále uzavřeno výběrové řízení na 8 notebooků a tablet, které pomohou zpracovávat jednotlivé výsledky pokusů přímo na hodinách tak, aby závěry pokusů byly zřejmé již v průběhu samotné práce.

Od února 2014 probíhají v pevně stanovených časových harmonogramech kroužky našich studentů ve fyzice, chemii, biologii a robotice. Jednotliví lektoři pečlivě připravují své výukové lekce tak, aby snoubili zajímavost a zároveň náročnost témat odpovídajících věkovému typu svých žáků.

Tato práce pedagogů není zaměřena pouze na žáky našeho gymnázia , ale pokračuje přípravou a organizací workshopů pro naše partnerské základní školy ze Žihle, Kralovic, Třemošné a Plas. Vybraní žáci těchto škol 16.4. a 14.5. navštívili poprvé naši školu s cílem dozvědět se a vyzkoušet si. To vše samozřejmě opět v předmětech fyzika, biologie, chemie, robotika. Naši lektoři a jejich asistenti (vybraní žáci gymnázia) se zhostili své úlohy na jedničku. Zde jsou některé ohlasy:

Š. Němec: „Práce asistenta si velice vážím, jelikož se můžu uplatnit jako výpomoc učitelům a dostanu se do kontaktu s novými měřicími přístroji. Doufám, že mi tyto zkušenosti více přiblíží svět aplikované fyziky a pomohou lépe porozumět informacím, které dostáváme v hodinách.“

P. Trenčan: „Velice mě překvapilo, jak dobře se spolupracovalo se žáky ZŠ. Dále mě ohromil jejich enormní zájem o poznání technologií, které pro ně byly doposud nové. Naučili se s nimi více než dobře pracovat a domnívám, se, že pokusy pro ně byly velice přínosné.“

Stanislav Kočička, Filip Hořejší, Filip Kulhánek, Kristýna Kašparová, Barbora Šuchová – ZŠ Žihle 7. třída:

„Workshop v Plasích byl velice zajímavý a poutavý. Něco jsme se naučili a hlavně jsme získali nové informace o věcech, které jsme neznali. U jednoho stanoviště jsme se hodně nasmáli. Bylo to moc pěkné odpoledne a vůbec nám nevadilo, že jsme zde v našem volném čase.“

Poslední akcí, které se žáci gymnázia a všech čtyř základních škol zúčastní v této 2. části školního roku, jsou badatelské dny. V průběhu 4 dnů v termínu 15., 16. 17. a 18. 6. 2014 navštíví naši školu vždy celé třídy 2. stupně jednotlivé základní školy, aby si předali své zkušenosti a prohloubili své vědomosti z předmětů již výše zmíněných.

2. pololetí přineslo mnoho poznatků, informací a zkušeností nejen žákům, ale i samotným pedagogům partnerských gymnázií. Jejich setkání proběhla v Blovicích, Plasích a Rokycanech. Nejen, že seznamovali své kolegy se svým materiálním vybavením, ale vyměnili si na nich své poznatky a cenné rady s vedením projektu.

Úvodní workshop

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

Kroužek fyzika NG

Kroužek fyzika VG

Kroužek chemie VG

Kroužek robotika

Workshop biochemický ZŠ

Workshop robofyzikální ZŠ