Menu Zavřeno

Poznej a porovnej

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky.

Projekt: „Poznej a porovnej“

Operační program přeshraniční spolupráce

„Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013“

Prioritní osa 1: Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě

Registrační číslo: 279

Termín realizace: 01.02.2012 – 30.06.2013

Rozpočet: 35 700 € pro českého partnera, 13 678,50 € pro bavorského partnera

Partneři projektu:

Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Školní 280 v České republice

Berufliches SchulzentrumMatthäusRuntinger ve Svobodném státě Bavorsko

Manažeři projektu:

za českého partnera: Mgr. Radka Košařová

za bavorského partnera: Manfred Soderer

Projekt je na české straně určen pro žáky Obchodní akademie. Realizací projektu získají žáci možnost bližšího poznání hospodářské, politické a administrativní stránky partnerské země (Německa), shrnutých do 20 tematických prezentací. Každoročně se budou konat 4 skypekonference, na kterých budou čeští studentispolu se žáky na bavorské straně zpracovávat příslušné pracovní listy, jejich výsledky vyhodnocovat a porovnávat. Odtud název Poznej a porovnej: „poznej“ situaci v partnerské zemi a „porovnej“ ji se situací ve vlastní zemi. Žáci tak získají velmi solidní vědomostí o partnerské zemi, kterých budou moci využít při případnémzaměstnání ve firmách s německou účastí resp. spoluprací.

Součástí projektu je zřízení nové PC učebny. Učebna bude vybavena technikou, která zvládne rychlé a plynulé internetové připojení k partnerské škole a vyřízení celé skypekonference. Kromě internetu se dále počítá s využitím vytvořených výukových materiálů domácí i partnerské školy při běžné výuce. Dojde k rozšíření a zkvalitnění výuky německého jazyka, k rozšíření odborných obzorů a v neposlední řadě ke vzájemnému přeshraničnímu seznámení žáků.

Skypekonferencí se zúčastní všichni žáci Obchodní akademie, rozdělení do čtyř tříd. Každá třída uspořádá každoročně jednu skypekonferenci zaměřenou na jedno téma, které bude co nejlépe vyhovovat ŠVP na české straně a současně i obsahové náplni učiva na bavorské straně. Tak budou každý rok zpracována 4 témata. Po dobu pětileté udržitelnosti projektu bude možné tato témata měnit, avšak není to podmínkou.

Přejeme našim studentům, aby jim projekt přinesl očekávaný pozitivní výsledek a také příjemnou zábavu.

Mgr. Radka Košařová,
manažer projektu