Menu Zavřeno

Profesní rozvoj pedagogů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.47/01.0003

Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.3.47 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji II.

Název projektuProfesní rozvoj pedagogů Gymnázia a SOŠ, Plasy, Školní 280, v rámci DVPP

Datum zahájení realizace projektu: 01. 09. 2012

Datum ukončení realizace projektu: 28. 02. 2014

Výše finanční podpory:3.395.707,24 Kč

Podíl příspěvku ESF: 2.886.351,15 Kč

Podíl národního spolufinancování ze SR ČR: 509.356,09 Kč

Realizační tým:

Mgr. Petra Poláková-manažerka

Mgr. Markéta Lorenzová-metodička e-learningu

Mgr. Marek Tramba-koordinátor aktivit KA01, KA02, KA03

Mgr. Jiří Motis-koordinátor aktivity KA04

Markéta Boudová-ekonomka projektu

V září 2012 bylo zahájeno výběrové řízení na:

1)Dodavatele ICT techniky – výherce Data-Video-Media s.r.o

2)Realizaci vzdělávacího programu pro ped. pracovníky Gymnázia a SOŠ, Plasy – výherce KCVJŠ Plzeň s cílem připravit skupině celkem 40 pedagogů Gymnázia a SOŠ, Plasy podmínky a možnosti dalších vzdělávacích aktivit /KA/ .

Vzdělávací aktivity /KA/:

KA01 – výjezdové školení pro 40 pedagogů/CS se zaměřením na:

-nové metody projektové výuky,

-týmovou práci ve výuce na SŠ,

-brainstorming jako způsob motivace studentů,

-kreativita ve výuce na SŠ

KA02 – výjezdové školení pro CS se zaměřením na:

-efektivní komunikaci mezi pedagogem a studentem, krizové situace ve výuce

-asertivní jednání v ped. praxi

-syndrom vyhoření u pedagogů

-úloha emocí a jejich řízení pro pedagogy

-řešení stresu pro pedagogy

KA03 – kurz AJ pro 6 osob z CS, které získají osvědčení po absolvování 42 výukových hodin, v rozsahu 2 vh týdně.

KA04 – ICT kurzy, za lomítkem je měsíc realizace, pro CS v počtu 12 vzdělávacích jednotek rozdělených mezi kurzy:

Word I /listopad 2012,

Word II /prosinec 2012,

Internet pro pedagogické účely /leden 2013

PowerPoint I a PowerPoint II /únor 2013

Interaktivní tabule pro učitele SŠ /duben 2013

MS Excel 1 /duben 2013

MS Excel 2 /červen 2013

Adobe Photoshop a práce s obrázky /září 2013

Adobe Acrobat /říjen 2013

MS Excel 3 /listopad 2013

MS Outlook /prosinec 2013.

Vzdělávací kurzy budou akreditované MŠMT.

KA05 – distanční formou proběhne aktivita KA05 – e-learningový kurzAutorita pedagoga – jak ji získat a neztratit, který bude vytvořen, pilotně ověřen 15 pedagogy z CS, akreditován a po té absolvován celou CS.

Monitorovacími indikátory bude v tomto projektu počet podpořených osob

podpořená osoba = účastník nejméně jedné z aktivit KA01, KA02, KA03, KA04,účast doložena podpisem účastníka v prezenční listině, ta bude obsahovat jméno, podpis člena CS, lektora, dobu a čas trvání, bude opatřena povinnou publicitou, razítkem a podpisem koordinátora/manažera. Aktivita e-learningový kurz Autorita pedagoga-jak ji získat a neztratit, svým tématem navazuje na kurzy v klíčové aktivitě KA02, proto nevykazuje podpořené osoby – klienta služeb. Každá osoba bude napočítávána za každou KA pouze jednou, přestože se bude v rámci KA04 účastnit více kurzů.

Aktuálně:

V realizaci jsou ještě aktivity KA01, KA04 a KA05.

V březnu 2013 proběhlo 1. výjezdové školení KA02 na Býkově, v dubnu 2. výjezdové školení KA01 ve Spáleném Poříčí, v červnu 3. výjezdové školení KA02 opět na Býkově, čtvrtý výjezd proběhl v srpnu v Nesuchyni.

KA 01 – závěrečný výjezd proběhne na přelomu ledna a února 2014 na Liblíně, tímto bude aktivita ukončena

KA 02 – aktivita ukončena

KA 03 – kurz AJ – aktivita ukončena

KA 04 – v prosinci 2013 proběhne poslední kurz ICT – MS Outlook. Poté bude tato klíčová aktivita ukončena.

KA 05 – distanční e-learningový kurz Autorita pedagoga- jak ji získat a neztratit

Ve 3. MO byla po obsahové stránce dokončena náplň e-learningového kurzu – po zanesení připomínek získaných z pilotního ověřování ze dnů 20. 5. 2013 /prezenčním setkání /workshop vybraných osob´pilotní skupiny. Ty byly seznámily s obsahem tohoto kurzu a zahájily jeho pilotní ověřování, které bylo akončeno a vyhodnoceno 21. 6. 2013 na prezenčním setkání / workshopu současně byl kurz umístěn na webové stránky školy.Ve 4. MO bude zažádáno o jeho akreditaci.

Po zažádání o akreditace jsme 12. listopadu 2013 akreditaci získali.

Zbylí členové CS tak od ledna 2014/zahájeno workshopem / do února 2014 /zakončeno workshopem/ budou s tímto kurzem pracovat. Poté bude aktivita ukončena.

Za realizační tým Mgr. Petra Poláková