Menu Zavřeno

Šablony II Plasy

Název projektu: Šablony II Plasy
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016549
Výše dotace:2048600,- Kč
Doba trvání projektu: 1.1.2020 – 31.12.2021
 

Název šablony  Počet 
Školní psycholog – personální podpora SŠ  1 
Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ  20 
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin  55 
Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin  144 
Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ  31 
CLIL ve výuce v SŠ  1 
Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ  3 
Klub pro žáky SŠ  1 
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem  32 
Projektový den ve škole  23 
Projektový den mimo školu  25 
Komunitně osvětová setkávání  2 
Vzdělávání pedagogického sboru DM zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin  8 
Využití ICT ve vzdělávání b) 48 hodin  1 
Klub pro žáky DM  5