Menu Zavřeno

Šablony inkluze GaSOŠ Plasy

Název projektu: Šablony inkluze GaSOŠ Plasy
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006327
Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
Výše dotace: 1133838,- Kč
Poskytovatel dotace: Evropský sociální fond – 85%, státní rozpočet ČR – 15%
Doba trvání projektu: 1.9.2017 – 31.8.2019
Zapojení pedagogičtí pracovníci: 42

Název šablony Počet
Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ 30
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin 44
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin 2
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin 3
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin 2
Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ 11
Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 123
Nové metody ve výuce na SŠ 1
Zapojení ICT technika do výuky na SŠ 1
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 34
Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity – fiktivní firma 1