Menu Zavřeno

The Cooperating Tourism Spider

Název projektu: The Cooperating Tourism Spider
Registrační číslo: 2016-1-CZ01-KA202-023871
Zaměření: strategické partnerství

Partneři:

  • Gymnázium a SOŠ, Plasy (Česká republika)
  • BRG Steyr Michaelerplatz (Rakousko)
  • Smiltenes tehnikums (Lotyšsko)
  • Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zvolen (Slovensko)
  • Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje (Česká republika)

Výše grantu: 181.497,- EUR
Výstupy projektu:

Zaměření: Turistický ruch
Počet mezinárodních setkání (transnational meeting): 6
Zpracovávané moduly:
– Venkovský turistický ruch a agroturistika
– Sakrální a historické kulturní památky
– Hotelnictví
– Gastronomie
– Podnikání v cestovním ruchu
Ke každému modulu vypracováno 5 submodulů, každý obsahující:
– výkladový materiál
– cvičení na procvičení obsahu
– slovníček
– cvičení na procvičení anglické slovní zásoby
– pracovní list

Přístup do elearningového prostředí naleznete zde
Pro přihlášení použijte následující přihlašovací údaje:
Username: student40
Password: Student40. (Tečka je součástí hesla!)
V případě dotazů ke vzdělávacímu prostředí nás kontaktujte na následující adrese – tramba@gsplasy.cz.

Závěrečné hodnocení zpracování projektu: 95 bodů (ze 100 bodů)


Vyvrcholení mezinárodního projektu The Cooperating Tourism Spider 8. 6. 2018

Gymnázium a SOŠ, Plasy jako hlavní partner vypracovalo před dvěma roky projekt s mezinárodní účastí podpořený z operačního programu Erasmus+. V rámci tohoto projektu byl vytvořen inovativní vzdělávací program v oblasti cestovního ruchu zaměřený na moduly: venkovský turistický ruch a agroturistika, sakrální a historické památky, gastronomie, hotelnictví a podnikání v cestovním ruchu. V souladu s normativy projektu umožňujeme přístup do vypracovaných materiálů široké veřejnosti. Doufáme, že se shledají s jejím zájmem.

Přístup do elearningového prostředí naleznete zde

Pro přihlášení použijte následující přihlašovací údaje:

Username: student40
Password: Student40. (Tečka je součástí hesla!)

V případě dotazů ke vzdělávacímu prostředí nás kontaktujte na následující adrese – tramba@gsplasy.cz.

V rámci realizace náplně projektu bylo zorganizováno celkem 6 společných setkání učitelů a žáků z České republiky, Rakouska, Lotyšska a Slovenska. Cílem projektu bylo poskytnout žákům ucelené vzdělání v oblasti turismu, motivovat je k učení se cizím jazykům, přesvědčit je o důležitosti této dovednosti a vnímat jazykové vzdělávání jako celoživotní proces, prostředek k vlastní seberealizaci a profesnímu uplatnění. Díky aktivitám došlo také k rozvoji interkulturních kompetencí žáků i jejich pedagogů.

Závěrečné setkání proběhlo pod záštitou Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje v Plzni ve dnech 4. – 8. června 2018. Cílem modulu bylo seznámit žáky se základy podnikatelské činnosti v sektoru turismu a navazujících odvětvích. Na konci setkání proběhl v plzeňském Parkhotelu slavnostní večer, během něhož došlo kromě vyhodnocení aktuálního modulu také ke shrnutí a vyhodnocení aktivit celého projektu. Jsme velmi rádi, že projekt byl hodnocen vesměs pozitivně, a doufáme, že kromě vzpomínek si účastníci odnesou i vědomosti a zkušenosti, které jim v budoucnu pomohou při uplatnění na trhu práce či v soukromém životě.

Děkujeme všem účastníkům za vzornou reprezentaci.


6. transnational meeting v Plzni 4. 6. – 8. 6. 2018

Pod záštitou Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje proběhlo v Plzni ve dnech 4. – 8. června 2018 závěrečné setkání studentů a učitelů středních škol z Rakouska, Lotyška, České a Slovenské republiky, kteří 2 roky společně pracovali na vytvoření inovativního vzdělávacího programu z oblasti cestovního ruchu. Jednalo se o součást projektu „The Cooperating tourism spider“, který byl finančně podpořen z operačního programu Erasmus+. Cílem projektu bylo motivovat žáky k učení se cizích jazyků, přesvědčit je o důležitosti této dovednosti a vnímat jazykové vzdělávání jako celoživotní proces a prostředek k vlastní seberealizaci a profesnímu uplatnění. Díky aktivitám došlo také k rozvoji interkulturních kompetencí žáků i jejich pedagogů.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána


5. transnational meeting ve Zvolenu (Slovensko) 9. 4. -13. 4. 2018

Joj, Zvolen! Město v podhůří Nízkých Tater, kraji to Banskobystrickém! Místo to bylo zajímavé již pro lidi v minulosti, v eneolitu tu bylo sídliště, ve středověku hrad, vpravdě to žírný kraj! A tak jsme ho poznali i my, studenti Gymnázia a SOŠ, Plasy, při svém pavoučím putování.

Vždyť sami si zkuste představit z toho, co zde vypíšu, kolik dobrot a dobrůtek jsme připravili a ochutnali. Kde všude jsme byli, co jsme navštívili. Jenže čím začít!

Tak třeba, cestovali jsme vlakem. Cesta to byla dlouhá, trvala celý den! Ráno v Plzni, večer vo Zvoleni! Ajajaj, vy víte, kolik má Zvolen nádraží? A my už to víme taky! Koho tedy překvapí, že jsme vystoupili na tom nádraží, kde nás nikdo nečekal! J Chvála tobě, moderní dopravo, chvála všem automobilům, které jsou hned tu, hned onde! Nakonec nás tedy učitelky Eva, Zuzka a Žaneta našly a odvezly do internátu. A tak to tedy bylo v neděli, dne to sedmého v týdnu, dne odpočinku.

A teď něco o místě, kde jsme absolvovali většinu aktivit. Takže, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zvolen, se nachází pod Borovou horou. Nikoho tak nepřekvapí, že jde o čtvrť Zvolen – Podborová; o severní cíp města, kde v minulosti působila sovětská armáda, která zde vybudovala vše potřebné ke svému vpravdě „dočasnému“ pobytu! Měli tu kasárna, obchody, kino, restaurace a… školu! A právě v jejím areálu se dnes nachází SOŠ. Škola samotná má několik pavilónů, které slouží k výuce jak teorie, tak praxe v maturitních i učňovských oborech. Kromě toho patří keškole i několik středisek praktické výuky ve městě, restaurace, kadeřnictví, masážní a kosmetický salon… Vše jsme měli možnost během týdne navštívit a, napíšu to narovinu, i leccos ochutnat, však počkejte!

Od pondělka do středy jsme se věnovali především práci! Témat bylo několik, zde je jen vyjmenuji. Serving techniques, bartender, beef steaks, social protocol, regional gastronomy. Mňam, píšu a myslím to tak! Témata opravdu souvisela přímo s jídlem, jeho přípravou, servírováním a samozřejmě i konzumací. Hlavním heslem těchto dní tedy bylo: Co si navaříš, to si i sníš! My jsme připravovali stoly tak, aby mohlo být podáváno několik chodů, upravovali steaky na různý způsob, míchali nápoje (pouze nealkoholické), učili se servírovat. A byli jsme to také my, kdo to všechno snědli a vypili. Protože však bylo hostitelům jasné, že k přípravě opravdového pohoštění je nutný přece jen profesionálnější přístup než ten, kterého jsme byli schopni my, uspořádali pro nás dvě úžasné večeře, několikachodové večeře! Joj!

První večeři jsme měli v hotelu Academic, který je jedním z pracovišť školy sloužících k výuce praxe. Menu bylo následující:

1. předkrm – Redkovkový tartar, mrkvové variácie, ricotta

2. hlavní chod – Plnený králičí chrbátik, grilovaná panenka, glazovaná mrkva,hrášková espuma, pečené zemiaky s medvedím cesnakom

3. dezert – Zemiakové pirohy, slivky, tvaroh, ovocná omáčka.

Já vím, že to vypadá hezky, když je to napsané, jenže, co vy víte o tom, jak to bylo vynikající? Ještě teď mám v ústech tu chuť! A protože se to nedá popsat, mrkněte na fotky pod článkem, snad Vás alespoň uspokojí, že když už to nemůžete ochutnat, tak se na to alespoň můžete podívat! J

Druhá večeře byla pětichodová! A nic Vám o ní nenapíšu, podívejte se na fotky. Jen ještě prozradím, že byla rozlučková, že trvala přes dvě hodiny, že se při ní zpívaly slovenské lidovky a tancovalo se jako o nějaké slavnosti.

Druhá polovina týdne byla ve znamení výletů a poznávání okolí. Navštívili jsme vesnický skanzen, památku UNESCO, Vlkolínec, kam jsme museli vystoupat hodně hore kopcom. Řeknu Vám, že jsme měli na vše štěstí! Tak krásné počasí, tak krásný rozhled. Vezměte jen, že jsme byli v Tatrách na počátku dubna a na sobě měli jen trička! Ta vesnice je opravdu zvláštní. Jednak to není jen obyčejný skanzen, protože má několik stálých obyvatel, ale zároveň s napadeným sněhem zde opravdu končí civilizace tak, jak ji známe my. Na několik měsíců se žije z toho, co jste si v létě a na podzim připravili. Dolů se k výdobytkům naší doby, jako jsou obchody a podobné vymoženosti, takřka nedostanete! Jaký středověk, jaká nádhera!

Z Vlkolínce jsme odjeli směrem na Ružomberok. Za ním směrem na Žilinu se nachází salaš Krajinka. Zde chovají ovce a z jejich mléka připravují různé sýry a jiné mléčné speciality. Ty jednak prodávají ve vlastním obchodě, jednak slouží pro přípravu pokrmů v jejich restauraci. Postupně jim k salaši přibyl nejen zmiňovaný obchod a restaurace, ale v současnosti i pekárna. Celý areál s námi prošel jeden z majitelů, takže jsme měli nejen jídlo, ale i informace přímo od zdroje. Jenom tak na okraj dodávám, že tu mají i osla, kozy a taky malé muzeum starých traktorů a jiné zemědělské mechanizace.

Cestou zpět jsme ještě navštívili dřevěný evangelický kostel v Hrončeku a nakonec i Banskou Bystrici.

Mohl bych toho ještě napsat spoustu o tom, co jsme se dozvěděli o Slovenském národním povstání, jak to bylo s panem Hviezdoslavem, že mají ve Zvoleně také nový hrad, kromě staré zříceniny na kopci, a na náměstí valašku… Vše by bylo marné. Já fakt nevím, jestli rozumíte tomu, co píšu, ale já Vám opravdu doporučuji navštívit Zvolen, Vlkolínec, Krajinku, Banskou Bystrici! Stojí to za to! J My na to měli týden; jenom ubohý, krásný týden.

A teď už jen prozaicky. Byla sobota, den to šestý. Vstávali jsme brzoučko, ve vlaku měli opilce a před sebou dlouhou cestu do Plzně. Už jsem jen seděl ve vlaku, krajina utíkala dozadu a já se zavřenýma očima vzpomínal na všechny ty dobroty, zážitky a na to sladké místo Zvolen.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána


4. transnational meeting ve Smiltene (Lotyšsko) 4. 2. -9. 2. 2018

Praxe studentů SOŠ Plasy na téma Hotelnictví v lotyšském městě Smiltene se zúčastnilo v termínu od 4. 2. do 10. 2. 2018 celkem 10 studentů oborů obchodní akademie, z toho bylo 6 studentů 3. ročníku (Tomáš Kronforst, Veronika Heczková, Barbora Holubová, Bruno Váša, Anna Svobodová a Jana Kauznerová) a 4 studenti 4. ročníku (Matouš Nový, Kamil Frank, Lukáš Jakubčík a Veronika Fantová)

Zmínění studenti 4. ročníku spolupracovali na projektu již v červnu – zúčastnili se praxe studentů z Rakouska, Lotyšska a Slovenska na naší škole – Venkovský cestovní ruch.

Se studenty vyjeli i dva pedagogové, Lucie Bulínová a Pavel Bulín, kteří se rovněž účastnili projektu již v červnu v Plasích.

Lotyšská strana měla praxi velmi dobře připravenou na vysoké úrovni a celkově se nám nadstandardně věnovala, téměř na bázi osobního přátelství.

Velmi dobrá spolupráce byla i s kolegou z Rakouska a s učitelkami ze Slovenska.

Naši studenti se chovali bezproblémově a aktivně se účastnili zadávaných aktivit. I z jejich strany byla praxe hodnocena jednoznačně pozitivně.

Kromě odbornosti bylo jejím kladem překonání ostychu při komunikaci v cizím jazyku, poznání cizí země a navázání přátelských vztahů s lidmi z jiných zemí, což je dnes při všeobecně prezentované xenofobii vůči všemu odlišnému důležité.

Akce měla velký význam, neboť pro studenty, kteří se jí zúčastnili, představuje dodnes silný zážitek a často o době strávené v Lotyšsku hovoří.


3. transnational meeting ve Steyru (Rakousko) 4. 12. -8. 12. 2017

Studenti Gymnázia a SOŠ Plasy sbírali zkušenosti u sousedů

První prosincovou neděli vyrazilo deset vybraných studentů gymnázia do hornorakouského města Steyr, aby se zde zúčastnili další části projektu Erasmus+ The Cooperating Tourism Spider.

Celý týden byl nabitý řadou zajímavých výletů a týmových aktivit, které si pro studenty z Čech, Slovenska a Lotyšska připravili učitelé a žáci z Bundesrealgymnasia Steyr.

Program každého dne byl rozdělen do několika částí. Dopoledne probíhal na gymnáziu, kde rakouští kolegové prezentovali jednotlivá témata. Studenti si získané znalosti následně ověřili v testech na počítačích. Po obědě je pak čekaly návštěvy a prohlídky, při kterých si doplnili znalosti přímo z praxe.

Hned v pondělí na studenty čekala velmi příjemná část, a to ochutnávka typický rakouských dezertů, neboť se první den točil okolo projektu Kultiwirt, jež má za cíl podporovat restaurace spolupracující s lokálními farmáři a využívající sezonní produkty. Dále přišel na řadu průmysl, který zde má dlouholetou tradici. Dříve se zde zpracovávala železná ruda, později se přešlo na výrobu zbraní a motocyklů. Nyní se ve městě nachází řada strojírenských podniků, např. MAN či BMW. Uprostřed týdne následovala návštěva muzea v NP Kalkalpen, kde studenti čerpali vědomosti nejenom z tamní fauny i flóry, nýbrž i z turismu. Architektura přišla na řadu ve čtvrtek. Po obědě se všichni vydali napříč malebnými středověkými uličkami obdivovat krásy města. Večerní program byl zpestřen pochodem čertů, Krampusumzug. Poslední den byl věnován Vánocům a vánočním tradicím. Dopoledne každá země prezentovala své vánoční zvyky a tradice. Odpoledne byla připravena návštěva Christkindl Kirche, kostela, kde se nachází rakouský Ježíšek. Studenti se podívali i na výstavu betlémů. Večer na řadu přišlo slavnostní zakončení a předání certifikátů všem účastníkům projektu.

Všichni se domů vraceli plni nových zkušeností, znalostí, ale i nových přátelství se zahraničními studenty. Celý týden se tedy velmi vydařil.

Vojtěch Dlouhý, oktáva

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána


2. transnational meeting v Plasích 29.5.-2.6.2017

V plném běhu je projekt The Cooperating Tourism Spider programu Erasmus+, který v letošním školním roce vyvrcholil týdenním mezinárodním pracovním setkáním studentů z naší školy, gymnázia z rakouského Steyru a ze středních odborných škol ve Zvolenu na Slovensku a Smiltene v Lotyšsku.

O co v tomto projektu vlastně jde? Chceme studentům ukázat široký dopad a souvislosti cestovního ruchu, aby si uměli lépe vychutnat soukromé návštěvy pro ně dosud neznámých oblastí a rovněž aby byli lépe připraveni na možné zaměstnání v tomto oboru.

Setkání ve dnech 29.5.-2.6.2017 bylo zaměřeno na venkovský turistický ruch. Po icebrokerském začátku, při které byla v malých čtyřnárodnostních skupinkách zpracovávána témata hudba, sport, jídlo, personalita či tradice se již přistoupilo k vlastnímu projektu. V jeho rámci byla zpracovávána témata Turismus na venkově, Minerální prameny, Lidová architektura, Technické a zemědělské památky a jejich současné využití a Lidové tradice. Pracovalo se frontálně, u počítačů ale i v terénu s pracovními listy. Nechyběl ani celodenní výlet, za jehož cíl jsme si zvolili Karlovy Vary. Zajímavostí byl workshop k českým tradicím, na kterém si všichni mohli vyzkoušet svou šikovnost při malování vajíček, drátkování, stavění vrkočů, pletení pomlázek a dalších vánočních resp. velikonočních zvycích.

Na závěr celého týdne studenti psali test a ti, kteří test splnili, získali certifikát ECVET. Jsme velmi rádi, že závěrečný test splnili všichni zúčastnění studenti. Přejeme si, aby jim certifikát pomohl v jejich budoucnosti při hledání zaměstnání a aby studentům zůstaly jen dobré vzpomínky na společný týden.

Těšíme se na další mezinárodní pracovní setkání. Nejbližší se bude konat v prosinci 2017 ve Steyru.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

Ohlasy

Ve dnech 26. 5. -2. 6. 2017 jsme se zúčastnili projektu zaměřeného na cestovní ruch a architekturu na venkově. Celý týden jsme poznávali okolí a dozvěděli se i spoustu zajímavostí z historie západních Čech. Vzhledem k tomu, že se projektu zúčastnili studenti i z jiných zemí (Slovensko, Lotyšsko a Rakousko), jsme celý týden uplatňovali znalost anglického jazyka. Projekt byl velmi dobře organizován. Časově vše vycházelo a ani o zábavu nebyla nouze. Měli jsme možnost poznat nové lidi a jejich zvyky, tradice a kulturu. Vydali jsem se například do Karlových Varů, kde nás provázel anglicky mluvící průvodce a dozvěděli se mnoho informací o historii města a místních minerálních pramenech, které jsme také náležitě „ochutnali“. Po celou dobu jsem dostávali materiály k danému tématu, které byly zpracované tak, že s tím neměli problém ani méně zdatní „angličtináři“. Celkově jsme velmi rádi, že jsme se projektu zúčastnili a kromě certifikátu, který jsme všichni úspěšně obdrželi, si odnášíme i spoustu skvělých zážitků.

6/2017 Jiřina Fenclová, 3. ročník gymnázia


Popis projektu

Cílem projektu je zefektivnění výuky v oblasti cestovního ruchu vzájemnou výměnou osvědčených zkušeností a postupů z různých evropských zemí a tím posílení uplatnitelnosti absolventů těchto oborů na evropském trhu práce.

Projektové aktivity a výstupy pomohou žáků z různých zemí pochopit základní koncept evropské myšlenky „bohatství v různosti“ jako příležitost pro spolupráci, výměnu zkušeností, ale také pro ekonomické využití společného evropského kulturního dědictví i jedinečného turistického potenciálu na lokální úrovni.

Cestovní ruch hraje klíčovou roli v rozvoji mnoha evropských regionů, včetně těch méně rozvinutých, protože má významný přesah a potenciál pro tvorbu pracovních míst, zejména v případě mladých lidí. Cestovní ruch také vykazoval značnou odolnost a přetrvávající růst i v době nedávné krize. Databáze eye@RIS3, která eviduje vznikající půdu regionálních inteligentních specializací v Evropě ukazuje, že mnoho regionů upřednostňuje v oblasti cestovního ruchu v rámci svých strategií pro inteligentní specializaci inovaci služeb a inovaci podnikatelských modelů. Cílem projektu je proto přizpůsobit se těmto trendům na maximalizaci využití lokálního potenciálu s využití jedinečného know how zapojených partnerů. Cestovní ruch je oblast s mimořádným potenciálem pro mezioborovou spolupráci v oblasti vzdělávání. Dalším cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu, který umožní vzájemné obohacení několika souvisejících oborů a výměnu postupů a zkušeností z různých států. Bude vytvořen inovativní vzdělávací program, který se bude skládat z 5 modulů a 25 submodulů (5 submodulů ke každému modulu). Zapojení partnerů z různých zemí umožní přenos celoevropsky platných a přenositelných kompetencí, ale také vzájemnou inspiraci pro aplikaci ověřených postupů na podporu turistického ruchu na lokální úrovni. Moduly budou respektovat univerzální moderní trendy v oblasti gastronomie, agroturistiky, hotelnictví či komerčního využití přírodních, historických a kulturních památek a budou využitelné v rámci celé EU. Aktivní využívání vytvořených výstupů posílí uplatnitelnost žáků několika oborů souvisejích s cestovním ruchem na trhu práce, posílí jejich smysl pro iniciativu a podnikavost, zlepší jejich znalost anglického jazyka jako univerzálního jazyka v oblasti cestovního ruchu, ale také posílí jejich vnímavost pokud jde o sociální, jazykovou a kulturní rozmanitost. Konkrétní kompetence, znalosti a dovednosti, které si žáci pomocí jednotlivých modulů osvojí budou popsány rovněž formou jednotek výsledků učení (ECVET). Relevance těchto modulů pro praxi bude konzultována s podnikateli z oblasti cestovního ruchu a v oblasti získaných kompetencí na místě ověřena žáky zapojených škol.

Vzdělávací program včetně jednotek učení bude veřejně dostupný v podobě e-learningové aplikace, což maximalizuje možnosti pro diseminaci vytvořených výstupů, udržitelnost vytvořeného partnerství a podpoří příští spolupráci formou navazujících projektů mobilit žáků a výměnných stáží. Vytvořené výstupy budou moci využívat nejen učitelé a žáci ze zapojených škol, ale také jiné školy se související nabídkou oborů, potažmo všichni občané EU.

Partneři z jednotlivých zemí byly vybíráni na základě specifického zaměření jejich oborů a jedinečnosti jejich know-how. Každý z partnerů klade důraz na některou z oblastí cestovního ruchu a je v této oblasti natolik jedinečný, že může sloužit jako příklad dobré praxe pro ostatní partnery. Každý z partnerů bude proto odpovídat za zpracování jednoho modulu složeného z 5 submodulů vzdělávacího programu. Konkrétní rozdělení odpovědnosti za moduly:

 • Gymnazium a SOŠ Plasy: Agroturistika
 • Smiltenes tehnikums: Hotelnictví
 • BRG Steyr / Michaelerplatz: Turismus sakrálních a historických staveb
 • Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zvolen: Gastronomie
 • RHK PK: Podnikání v cestovním ruchu; garance relevance vzdělávacího programu potřebám praxe