Menu Zavřeno

Základní údaje o škole

Název školy

 • Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy

Adresa školy

budova gymnázia

 • Plasy, Stará cesta 363

budova SOŠ

Ústředna gymnázia

 •  +420 373 322 134

Ústředna SOŠ

 •  +420 373 322 115

Ředitelka školy

 • Mgr. Markéta Lorenzová, tel: 724 676 849

Zástupkyně ředitelky pro gymnázium, statutární zástupkyně ředitelky

 • Mgr. Petra Poláková, tel: 371 656 111

Zástupce ředitelky pro SOŠ

 • Mgr. Marek Tramba, tel: 371 656 131

Výchovná poradkyně

 • Mgr. Bohuslava Karbanová: tel: 373 322 134

Metodik rizikového chování

 • Mgr. Kateřina Müllerová : tel. 373 322 132

Metodička rizikového chování

 • Mgr. Václava Votíková: tel. 373 322 112

Email

 • info@gsplasy.cz

Web

IZO

 • 108032060

 • 70838534

Bankovní spojení

 • 728 146 379/0800

IBAN

 • CZ 68 0800 0000 0007 2814 6379

BIC

 • GIBACZPX

Identifikátor zařízení – REDIZO

 • 600009793

ID datové schránky

 • mcdkpef

Zřizovatel

Studijní obory

 • 79-41-K/81 Gymnázium – osmiletý obor
 • 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřletý obor
 • 41-41-M/01 Agropodnikání Plasy
 • 43-41-M/01 Veterinářství Plasy
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie Plasy