Menu Zavřeno

Zlepšení podmínek pro výuku maturitních oborů agropodnikání a veterinářství v Plasích

Tento projekt „Zlepšení podmínek pro výuku maturitních oborů agropodnikání a veterinářství v Plasích“ je spolufinancován Evropskou unií

Prioritní osa: 2 stabilizace a rozvoj měst a obcí

Oblast podpory: 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.400/19.02597

Realizace: 4.4.2012 – 29.7.2014

Celkové výdaje projektu: 4 125 884,00 Kč

Projekt řeší investiční záměr G a SOŠ Plasy modernizovat vybavení pro praktickou výuku dvou maturitních

oborů – agropodnikání a veterinářství, aby si studenti poznatky získané v teoretické výuce mohli na praktické úrovni ověřit, rozšířit a zdokonalit.

Hlavním cílem projektu je pomocí rekonstrukce prostor školy a nákupu nových strojů a vybavení zlepšit vybavení školy a zajistit tak zkvalitnění procesu odborného vzdělávání s maximálním důrazem na podporu získání klíčových odborných kompetencí žáka využitím moderního vybavení.

Zaměření projektu

Projekt je zaměřen na dvě hlavní oblasti aktivit:

Aktivity projektu zaměřené na veterinářství

Cílem této části projektu bylo vybudovat moderní biologickou laboratoř se zázemím na odpady. Biologická

laboratoř i další zázemí pomohou zdokonalit předmět PRAXE.

Aktivity projektu zaměřené na agropodnikání

V rámci této aktivity byl zakoupen traktor pro výcvik v řízení s přívěsem, žacím strojem a obracečem a dále

vybavení truhlářské dílny (Svářečka CO2, hoblovka, truhlářská kotoučová formátovací pila s odsáváním pilin).

Realizace projektu má následující přínosy:

  • snazší a samostatnější praktická výuka žáků,
  • vyšší bezpečnost práce – modernější zařízení,
  • díky praktickým dovednostem vyšší konkurenceschopnost absolventů na trhu práce,
  • zajištění plnění školního vzdělávacího programu,
  • motivace pro stávající i nové žáky,
  • zlepšení image školy a zvýšení poptávky po studiu na škole.

Výstupy projektu

Projekt jako takový je zaměřen na rekonstrukci prostor školy a nákup vybavení, které umožní škole realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi.

Poskytované služby

S využitím nových pracovišť nově vybudované biologické laboratoře, nové truhlářské dílny a traktoru bude poskytována studentům školy moderní odborná praktická výuka.

Účel projektu

Základní myšlenkou projektu je zvýšení kvality odborné výuky vytvořením odborných specializovaných praktických pracovišť, kde si studenti poznatky získané v teoretické výuce na praktické úrovni ověří a rozšíří a zdokonalí.

Dlouhodobé přínosy projektu

Pro cílovou skupinu:

  • studenty:

o snazší a samostatnější praktická výuka,

o vyšší bezpečnost práce – modernější zařízení,

o díky praktickým dovednostem vyšší konkurenceschopnost na trhu práce,

o zajištění plnění školního vzdělávacího programu,

o motivace pro stávající i nové žáky,

  • vyučující (teorie i odborného výcviku):

o získání praktických zkušeností,

o získání konkurenční výhody na trhu práce,

o zvýšení odborné kvalifikace,

  • pro kraj/mikroregion/ obec:

o zvýšení kvality vzdělávání v Plzeňském kraji,

o optimalizace nabídky vzdělávání v Plzeňském kraji,

o rozvoj odborného vzdělávání v Plzeňském kraji,

o zlepšení spolupráce mezi odbornými školami a potenciálními zaměstnavateli.