Menu Zavřeno

Maturity

Společná písemná část maturitní zkoušky, kterou řídí MŠMT, se koná od 11. 4. do 9. 5. 2019. Informace o společné části maturitní zkoušky hledejte na adrese www.novamaturita.cz

Termíny maturit

Písemná práce z ČJ: 10. 4.

Písemná práce z cizího jazyka: 11. 4.

Didaktické testy společné části MZ: 2. 5. – 3. 5.

Ústní MZ tříd gymnázia: od 27. 5. – 31. 5.

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení: 7. 6.

Předměty profilové části maturity 2019

Informace ředitelky školy o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2019 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 6 školského zákona.

V souladu s § 19a odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, povoluji nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 6 školského zákona certifikátem dokládajícím jazykové znalosti žáka na úrovni B 1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a to pro profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním a podzimním zkušebním období 2019.

Žák k příslušnému úředně ověřenému certifikátu doloží Žádost o nahrazení maturitní zkoušky k rukám ředitelky školy do 28. března 2019.

 

Okruhy maturitních otázek ke stažení

STÁHNOUT – maturitní okruhy (PDF)

Písemné MZ2019 – jednotné schéma (PDF)

Kanon literatury k maturitní zkoušce (PDF)

Seznam četby – formulář (DOCX)