Menu Zavřeno

Maturity

Termíny maturit – jarní termín 2020

Písemná práce z českého jazyka 8. 4. 2020

Písemné zkoušky společné části MZ 30. 4. – 6. 5. 2020

Ústní MZ pro čtyřleté i osmileté gymnázium – oktáva a 4.ročník – 18. 5.-22. 5. 2020

Informace o společné části maturitní zkoušky hledejte na adrese https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020

Předměty profilové části maturity 2020

Informace ředitelky školy o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2020 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 6 školského zákona.

V souladu s § 19a odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, povoluji nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 6 školského zákona certifikátem dokládajícím jazykové znalosti žáka na úrovni B 1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a to pro profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním a podzimním zkušebním období 2020.

Žák k příslušnému úředně ověřenému certifikátu doloží Žádost o nahrazení maturitní zkoušky k rukám ředitelky školy do 28. března 2020.

 

Okruhy maturitních otázek ke stažení

STÁHNOUT – maturitní okruhy (PDF)

Kanon literatury k maturitní zkoušce (PDF)

Seznam četby – formulář (DOCX)