Menu Zavřeno

Třídní schůzky pro první ročníky všech oborů G a SOŠ

Srdečně zveme rodiče a zákonné zástupce žáků Gymnázia a SOŠ, Plasy na třídní schůzky prvních ročníků všech oborů gymnázia a střední odborné školy, které proběhnou 10. 9. 2019.

Schůzky se uskuteční pro gymnázium v budově gymnázia – Stará cesta 363, pro 1. ročník od 16:00 hodin a pro primu od 17:00 hodin.

Pro rodiče žáků prvních ročníků SOŠ v budově SOŠ, Školní 280 od 15:00 hodin.
Informace bude podávat vedení školy, výchovná poradkyně a třídní učitelé. Budete seznámeni s harmonogramem aktuálního školního roku a s průběhem studia, včetně možných studijních úskalí.