Menu Zavřeno

Tisková zpráva z praxe v Portugalsku

Majitelé psů a koček v Portugalsku své mazlíčky milují podobně jako my v Česku. Rozdílný je ale přístup ke klientům veterinárních klinik

Těžko říct, zda za tuto situaci může větší konkurence klinik nebo obecně vřelejší vztahy mezi lidmi na jihu Evropy. Se zážitky z praxe na veterinárních klinikách se vrátilo 8 budoucích veterinářek z Gymnázia a SOŠ v Plasích na Plzeňsku. Stáž, kterou žákyně absolvovaly v zahraničí, jim pomůže při hledání zaměstnání.

„Zaměstnavatelé od našich absolventů očekávají, že budou disponovat zkušenostmi z veterinárních klinik nebo zemědělských chovů a že budou absolventi ovládat také cizí jazyky. Oblast veterinární péče se v posledních letech velmi rychle vyvíjí, při studiu na vysoké škole se bez širších odborných i jazykových kompetencí studenti prostě neobejdou. Proto už několik let posíláme naše žáky na praxe také do Portugalska, aby tam žáci získali nové profesní kompetence a lépe se připravili na svoji budoucí profesi,“ představuje stáže Erasmus+ paní Markéta Lorenzová, ředitelka Gymnázia a Střední odborné školy Plasy. Žáci z oboru veterinářství mají totiž díky aktivnímu přístupu této školy k odborné výuce možnost zdarma vycestovat za praxí do zahraničí. Od letošního školního roku jsou v nabídce krátkodobé, ale i dlouhodobé stáže. „Na podzim 2019 jsme vyslali první dva absolventy na tři měsíce do Portugalska. Vrátili se spokojení. A pochvalovali si je i tamní kliniky. Naši žáci tak dělají České republice a přípravě na veterinární péči velmi dobré jméno,“ doplňuje s úsměvem Markéta Lorenzová. Podle ní je velkou výhodou, že získávání zkušeností z oboru v zahraničí platí Evropská komise. „Víte, těžko si představit, že by si žáci toto měli dojednávat a hradit z vlastních prostředků. To by bylo finančně neúnosné, dokonce i pro rozpočet naší školy. Jenže díky programu Erasmus+ můžeme zapojit žáky ne podle jejich finanční situace, ale podle zájmu o obor a výsledků studia. To se mi na celém programu moc líbí. Do zahraničí zkrátka mohou vyjet i ti žáci, kteří pocházejí z ekonomicky slabšího prostředí. Záleží jen a pouze na tom, zda mají o obor zájem a uspějí ve výběrovém řízení,“ říká Markéta Lorenzová.

Žádné sezení v lavicích, ale skutečná práce

Budoucí veterinářky, které se z Portugalska aktuálně vrátily, mohou potvrdit, že stáže neznamenají sezení v lavicích s memorováním informací, ale naopak jde o vykonávání běžné pracovní agendy veterinárního asistenta na klinice. „Zúčastnily jsme se třeba operace oka. Staraly jsme se o domácí mazlíčky, vyzkoušely jsme si péči o zvířata po anestezii, ale i běžné zajištění chodu kliniky. Řekla bych, že láska Portugalců k domácím zvířatům je srovnatelná s tím, jak jsou do psů a koček zamilovaní lidé u nás. Ale přišlo nám, že kliniky mají vřelejší přístup k majitelům zvířat, více se tam s lidmi baví. Jezdí za nimi třeba i domů, aby jim péči o zvířata ulehčili. Za vše se ale samozřejmě platí,“ doplňuje informace k projektu Erasmus+ jedna z účastnic praxí.

Praxe v zahraničí budou pokračovat i v dalších letech

Jak vyplývá z informací ředitelky školy, měly by stáže v zahraničí probíhat i v následujících letech. Střední škola z Plas totiž získala certifikát VET Charter, díky němuž by měla snáze získat finanční prostředky na své budoucí projekty. „Teď v únoru jsme podali další žádost, výsledky se dozvíme v květnu. Mezi tím ale připravujeme další skupinu stážistů, která by měla vyjet do zahraničí v červnu tohoto roku. A v létě vyšleme do zahraničí další dva absolventy. Z našich zkušeností s projektem Erasmus+ plyne jednoznačný závěr, a to že v mobilitách do Portugalska chceme pokračovat i nadále,“ uzavírá Markéta Lorenzová, ředitelka Gymnázia a SOŠ v Plasích.

 

O programu Erasmus+

Program Erasmus+ byl zahájen roku 2014 a probíhá do roku 2020. Umožňuje kromě jiného získat zahraniční pracovní zkušenost žákům středních a vyšších odborných škol. Jeho hlavní výhodou je to, že naprostá většina nákladů je hrazena z prostředků EU, takže do zahraničí mohou vyjet skutečně všichni bez rozdílu. Program v ČR řídí Dům zahraniční spolupráce. Více informací na www.naerasmusplus.cz.