Menu Zavřeno

AKTUÁLNÍ informace ředitelky školy

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebude od 11. 3. 2020 realizována standardní výuka, ale žáci budou v domácím prostředí studovat podle pokynů jejich učitelů. Komunikace mezi žákem a jeho učitelem bude probíhat prostřednictví Bakawebu.
Přípravné kurzy pro přijímací řízení budou posunuty.
Obědy jsou všem žákům odhlášeny.
Termín návratu do školy bude upřesněn.
Aktuální informace budou doplňovány na webu školy.

Mgr. Markéta Lorenzová, ředitelka školy

Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020 (PDF)

 

Pro aktuální informace sledujte webové stránky:

Ministerstva zdravotnictví: www.mzcr.cz

Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz