Menu Zavřeno

Ředitelka školy informuje II.

Nový způsob vzdělávání v prostředí OFFICE 365

Sděluji, že od 30. 3. 2020 přecházíme na nový způsob komunikace mezi žákem a učitelem přes prostředí OFFICE 365. Důvodem byla těsnější vazba výuky, dostupnost Wordu, Excelu a PowerPointu pro každého, a to zcela zdarma. Zlepšujeme tím centralizaci výuky, online kontakt s žákem a učitelem, umožňujeme skupinovou komunikaci s žáky, ale kontakt naživo bude chybět stále…..

Vycházíme ze společných závěrů:

 1.  Dbáme na kultivovanou komunikaci mezi žákem a učitelem.
 2.  Motivujeme žáka k práci doma jeho pokrokem, pochvalou, opravou chyb, testováním „domácích“ znalostí.
 3.  Vyhodnocujeme ty žáky, kteří nepracují, nekomunikují a zjišťujeme příčinu.
 4. Systém, který do této doby vyhovoval, nerušíme.
 5.  Zadáváme práci žákům podle platného rozvrhu tak, aby se testy nekřížily.
 6.  Klasifikaci období odsouváme až do doby, kdy budeme ve škole, ale průběžné hodnocení žáka sledujeme podle uvážení každého učitele
 7. Maturanty vedeme k přípravě na společnou i profilovou maturitu, nebude již „svaťák“, nebudou slohové práce, neprobraná látka nebude v profilové části zkoušena.
 8. Koordinátorem každé třídy jak pro žáky i rodiče je třídní učitel.
 9. Do výuky zařazujeme zajímavosti tak, aby žáci měli radost a chuť…
 10.  Zadávání úkolů a testů končí 15. hodinou.
 11.  Zredukovali jsme učivo, které si žáci nastudují sami.
 12.  Nebudou výlety ani vodácké kurzy.
 13. Žáci všech předposledních ročníků odevzdají seminární práce v platném termínu nejpozději do 30.5.2020 jen v elektronické verzi. Následně jim jejich vedoucí učitelé zašlou hodnocení práce.
 14. Metodici výuky v prostřední OFFICE 365:

všichni pomohou s technickými problémy

15. Sledujeme nové informace na MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr

16. Sledujeme stránky OŠMS Plzeňského kraje: https://www.plzensky-kraj.cz/

Děkujeme všem rodičům, kteří vytvářejí svým dětem pro takovéto distanční vzdělávání dobré podmínky.

Za celý pedagogický sbor Mgr. Markéta Lorenzová, ředitelka školy

 

Přání výchovné poradkyně

Vážení rodiče,

obvykle si přejeme hodně štěstí a zdraví. Dnes bychom spíše řekli, že je štěstí být zdravý. I já přeji všem hodně zdraví, štěstí, ale také síly, vytrvalosti, trpělivosti a tolerance. Škola byla vždycky vnímána jako výchovně vzdělávací instituce. Naším úkolem je žáky vzdělávat, to stále platí, ale bez naší vzájemné spolupráce se nám to nepodaří.

Připomeňme si, co je teď pro nás nejdůležitější. Jsou to naše děti. Učme je tedy společně laskavosti, lidskosti, možná i trochu urputnosti překonávat obtíže, pečlivosti a píli a přátelské pomoci.

I když je situace opravdu velmi náročná (pro všechny) a nikdo neví, jak dlouho to ještě potrvá, mějme na paměti, že se všichni stále učíme a hledáme nové cesty. I ta, která se neosvědčí, je vlastně správná, protože zjistíme, že tudy cesta nevede. Naši žáci tak získávají a rozvíjejí své kompetence, učí se flexibilitě, improvizaci. Rozvíjí a posilují empatii a získávají odolnost pro náročné životní situace. Velice důležitá je také dovednost komunikace. To, co někomu připadá naprosto srozumitelné a jednoduché, pro jiného může být nepřekonatelný problém, a proto je třeba o tom mluvit. Totiž někdy často ani netušíme, s čím se ten druhý potýká. Nebojme se tedy říci nahlas, co nás trápí, jedině tak se dá problém vyřešit a odstranit.

Mějme na paměti, že tahle situace dříve nebo později skončí. A my budeme bohatší o jednu cennou zkušenost. Tahle životně náročná situace určitě také prověří naše charaktery a vztahy. Naučí nás nebo jenom připomene, že si máme více naslouchat, udělat si na sebe čas, setkávat se a radovat se z maličkostí.

Hezké dny a hodně zdraví.

Bohuslava Karbanová

Výchovná poradkyně