Menu Zavřeno

Informace k přijímacím zkouškám na GaSOŠ Plasy

Čtyřleté obory – pro žáky z 9. třídy

8.6.2020 se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky  pro obory: agropodnikání, veterinářství, obchodní akademie, čtyřleté gymnázium

dne 15.6.2020 sdělí Cermat výsledky, škola výsledky uveřejní

do 23.6.2020 přijatí zájemci o studium odevzdají zápisový lístek

 

Osmiletý obor – pro žáky z 5. třídy

9.6.2020 se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky  pro osmileté gymnázium

dne 16.6.2020 sdělí  Cermat výsledky, škola výsledky uveřejní

do 24.6.2020 přijatí zájemci o studium odevzdají zápisový lístek

 

Pozvánku k přijímací zkoušce zašleme mailem nejpozději 25.5.2020.

Uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.

Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut, test z matematiky trvá 85 minut.

Náhradní termín přijímací zkoušky pro všechny obory je dne 23.6.2020.

Proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí ke vzdělávání na střední školu se nelze odvolat. Ani letos ale uchazeči nepřicházejí o možnost být přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“. Ředitelka školy může přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků vydáním nového rozhodnutí.

Nově je dále stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit opakovaně i tehdy, pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je stanovena na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Další kola přijímacího řízení vyhlásíme, pokud nebude po prvním kole plná kapacita školy.

 

11.5.2020

Mgr. Markéta Lorenzová

 

podrobné informace MŠMT

pravidla hygieny MŠMT