Menu Zavřeno

Termíny opravných a maturitních zkoušek

24. 8. 2020 od 10:00 – opravné a doplňkové zkoušky (u neklasifikovaných žáků), žáci se k opravným zkouškám přihlašují na základě žádosti ředitelce školy o opravnou zkoušku

31. 8. 2020 od 8:00 – praktická maturitní zkouška pro žáky oborů agropodnikání a obchodní akademie

7. 9. 2020 od 7:40 – ústní část maturitní zkoušky